dinsdag 12 mei 2020

Grote bonte specht in dode dennenboom

Vanmorgen zag ik dat de Grote bonte specht een nest had in een dode dennenboom. De specht heeft geen voorkeur voor een bepaalde boomsoort en maakt het nest in zowel naald- als loofbomen. Vaak zie je ze in dode berkenbomen en minder dode dennenbomen, waarbij soms ook oude nestholtes worden gebruikt. Ik zag de specht in de lengterichting over een zandpad vliegen, waardoor ik verwachte dat de specht richting het nest vloog.

Grote bonte specht heeft de snavel vol met rupsjes voor de jongen in de dode dennenboom.

Gisteren was de Grote bonte specht aan de beurt. Vandaag vond ik er nog een. Ook deze ouder spechten waren druk in de weer om rupsjes te zoeken en die aan de jonge te voeden. De Grote bonte spechten foerageren voornamelijk op boomstammen, waarbij hij de bast beklopt om door insecten gegraven tunnels te vinden. Maar tijdens het groot brengen van de jonge verzamelen ze ook veel rupsen vanaf het blad van bomen en struiken. De Grote bonte specht heeft niet zo'n groot territorium. Hoe meer bos, hoe meer bonte spechten.

Het uithakken van een nestholte duurt gemiddeld 14-25 dagen. Zowel het mannetje als het vrouwtje hakken de langwerpige holte uit. De nestopening is ongeveer 5,5 cm breed en die leidt naar een ronde nestholte die 20-30 cm diep ligt en zo’n 12-15 cm breed is. Hetzelfde gat wordt vaak meerdere jaren na elkaar gebruikt. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd. Eveneens wordt er gebruik gemaakt van nestkasten. Overigens worden veel nestkasten ook zwaar beschadigd door het hakken rond het vlieggat. Dit wordt ook gedaan om bij de jonge vogels en/of de eieren te komen die uit het nest worden geroofd.


De broedtijd begint in april en gaat door tot eind mei en er is een legsel. Het vrouwtje legt meestal 4 tot 7 eieren (glanzend wit). Beide geslachten broeden, doch hoofdzakelijk het vrouwtje. De broedtijd bedraagt 12-16 dagen. De jongen worden door beide ouders verzorgd en verlaten het nest na 18-21 dagen. Als de jongen zijn uitgevlogen worden ze nog ongeveer 10 dagen gevoerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten