maandag 5 december 2016

De waterhoen en de jonge fuut

Op de terugweg naar huis was ik langs de visvijver gefietst. Daar zaten,behalve wat eenden en meerkoeten, Waterhoentjes en een jonge volwassen fuut.

Het waterhoen mannetje heeft een fel gekleurde snavel.

Op de foto rechts-onder is het verschil met de iets grotere meerkoet goed te zien.

Waterhoentjes zijn algemene vogels in Nederland. Opvallend is zijn rode snavel met gele punt. Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhoog gericht. De witte onderstaartdekveren zijn dan goed zichtbaar. Jonge waterhoentjes volgen deze witte signaalveren. Het waterhoen broedt langs allerlei zoet water, als kleine sloten en vijvers, ook in dorpen en steden. Het zwarte verenkleed, met witte vlekken langs de flanken zijn in contrast met de snavel. Opvallende witte onderstaartdekveren met zwarte middenstreep. Rode snavel met gele punt. Heeft een rode bles. Met hun typische (groengele) moerasvogelpoten kunnen ze over drijvende watervegetatie lopen zonder al te diep weg te zakken. Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhoog gericht. Juveniel is donkerbruin zonder de opvallende vooral rode snavel.

De waterhoen is een algemene broedvogel van meren, plassen, rivieren, vijvers en sloten met een dichte oevervegetatie, hierbij hebben ze een lichte voorkeur voor voedselrijke wateren. Het voedsel van het waterhoen bestaat uit waterplanten, grassen, insecten, spinnen, kikkervisjes, maar soms ook eieren van andere vogels.

Opvallend was de jonge fuut. een volwassen jong van deze zomer. Waarschijnlijk een vrouwtje, maar dat is in het voorjaar pas goed te zien.