maandag 15 november 2021

Landelijk gezien zeldzame Forse aardster

De Forse Aardster is matig algemeen en lijkt wel wat op de Gekraagde aardster. Echter, de Gekraagde aardster krult zijn stervormige slippige vertakking op als een kraag, wat niet het geval is bij deze Forse Aardster.


De Forse aardster is landelijk gezien zeldzaam

De Forse aardster is een middelgrote tot grote aardster. Het bolletje is gesteeld en (zeer) donker van kleur en heeft een duidelijke apophyse (uitzakking aan de onderzijde van het bolletje) en een gewimperde, al dan niet duidelijk begrensde mondzone. De 7 tot 12 slippen zijn niet hygroscopisch en hebben aan de onderzijde vastgegroeide aarde. Ongeopende vruchtlichamen zijn bolvormig tot afgeplat bolvormig, 20-45 mm breed en hebben vastgegroeide aarde. Ze groeien ondergronds. De uiterst zeldzame Krulaardster (Geastrum pseudolimbatum) lijkt sterk op de Forse aardster (voor een vergelijking zie aldaar).

De Forse aardster (Geastrum coronatum) groeit in bossen en struwelen op enigszins voedselrijke, matig kalkrijke of oppervlakkig ontkalkte, droge tot iets vochtige zandbodems met een dunne laag snel verterend strooisel. De ondergroei is meestal open: kale humus of een ijle begroeiing met Brandnetel of Hondsdraf. Begeleidende boomsoorten zijn es, iep, zomereik, esdoorn en veelvuldig meidoorn. Landelijk gezien is de Forse aardster zeldzaam. De soort is vrij algemeen in de binnenrand en het middenduin van de kalkrijke duinen. In veel mindere mate wordt de soort ook aangetroffen in het Waddendistrict en in zandige tuinen en enkele oude beboste rivierduinen. In Europa komt de Forse aardster voor van de Middellandse Zee noordwaarts tot de 61e breedtegraad (Zuid-Noorwegen, Zuid-Zweden, Estland). De soort is het meest talrijk in subcontinentale gebieden.