donderdag 21 november 2019

Groot dooiermos en Gezellig draadwatje

Twee verschillende soorten. Groot dooiermos en Gezellig draadwatje. Dooiermossen zijn korstmossen, is een schimmel die in mutualistische symbiose samenleeft met een alg of blauwwier en veelal gevoed wordt door stikstof of ammoniak. Het Gezellig draadwatje is een slijmzwam. Slijmzwammen zijn een groep eukaryote organismen, die zich voortplanten door middel van sporen.

Groot dooiermos (Xanthoria parietina)

Groot dooiermos (Xanthoria parietina) is een veel voorkomende en opvallende soort korstmos. De kleur is meestal heldergeel tot oranje, maar ook andere kleurschakeringen komen voor. Meestal zijn er apotheciën (schotelvormige vruchtlichamen) aanwezig, die van binnen donkeroranje zijn gekleurd. De gele kleurstof parietinezuur werd vroeger wel gebruikt als verfstof. De gele kleurstof wordt bloedrood wanneer deze in aanraking komt met een sterke base, zoals kaliloog of natronloog. Dit soort kleurreacties worden veel gebruikt om korstmossen op naam te brengen.


Het groot dooiermos komt vooral voor op basische substraten, en is bijvoorbeeld zeer algemeen in gebieden met intensieve veehouderij: de aanwezigheid van ammoniak bevordert de groei. Het groeit op schors van bomen, op steenachtige ondergrond als beton, baksteen en stoeptegels en zelfs op asbest en op het asfalt van rustige wegen. De laatste jaren komt de soort in Nederland (en ander delen van Europa) steeds meer voor, omdat ze kan profiteren van vervuiling met stikstofverbindingen.


Gezellig draadwatje (Trichia scabra)

Het Gezellig draadwatje is een slijmzwam. De slijmzwammen (Mycetozoa en Trichiaceae) zijn een groep eukaryote organismen, die zich voortplanten door middel van sporen. De positie van de groep is sterk aan verandering onderhevig en staat nog ter discussie. Voorheen werden ze tot het rijk schimmels, in de supergroep Opisthokonta gerekend. Later werden ze vaak in de supergroep Amoebozoa geplaatst, maar er zijn ook auteurs die ze als een apart eukaryoot rijk, naast onder andere planten, dieren en schimmels, beschouwen.

Gezellig draadwatje (Trichia scabra)

Slijmzwammen komen veel voor, maar zijn meestal onopvallend. Een beperkt aantal soorten heeft een Nederlandse naam zoals Heksenboter, Bloedweizwam en Zilveren boomkussen.Dit draadwatje valt op door de fel oranjegele kleur van de sporangia. Het gezellig draadwatje is in Nederland een matig algemene soort. Het komt voor op dood hout en schors, vanaf de herfst tot in de wintermaanden. Het gezellig draadwatje heeft zijn naam aan het voorkomen in dichte groepen te danken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten