maandag 29 januari 2018

De Raamsloop nu, hartje winter en zomer

Tijdens een wandeling ben je het niet bewust, maar het landschap maakt sterke veranderingen door gedurende de jaargetijden. Hier onder slechts drie foto's, die duidelijke verschillen laten zien.

De Raamsloop meandert sterk tussen de Reuselsedijk in Hulsel en waar de waterloop vanaf de Papenakkers de Raamsloop in stroomt. Die waterloop ligt ook daar weer op de dorpsgrens van Lage Mierde en Hulsel. Vanaf die waterloop is er geen meandering en stroomt het beekje richting de Neterselseweg in Lage Mierde. In het meanderende deel zijn twee loopbruggen over het water gelegd. Een daarvan is een betonnen brugdek, de andere een stalen looprooster bij de stuw (achter de gemeentewerf in Lage Mierde).

De Raamsloop tussen Hulsel en Lage Mierde op 29 januari.

Om het water op pijl te houden lagen in de Raamsloop twee stuwen die een barrière voor veel vissen vormde. De stuwen in de beek zijn vervangen door vispassages; 25 stenen drempels. Deze houden het water op pijl, zorgen voor extra zuurstof en vissen kunnen zich binnen de beek verplaatsen. Zo wordt de uitwisseling tussen verschillende vispopulaties mogelijk en wordt het beekmilieu aantrekkelijk. Nu zijn de vistrappen door het hoge water verdwenen.

Links; de Raamsloop tussen Hulsel en Lage Mierde op 13 december, en rechts; op 24 augustus.