zondag 16 augustus 2015

Rouwenbogtloop en Raamsloop

Het Rouwenbogtloopje ontspringt ter hoogte van de Rouwenbogt, een buitenweg die naar Hulsel leidt. Kleine slootjes vanaf 'De Hoef' en het industrieterrein in Reusel voeden de loop, die even verderop uit mond in de Raamsloop. De Raamsloop ontspringt tussen Reusel en Bladel bij de Hamelendijk in Reusel. Als de Raamsloop via industrieterrein 'De Sleutel' in Bladel voorbij Hulsel het buitengebied van Lage Mierde bereikt, krijgt de loop de naam; 'Raamsloop'. Achter in het 'Landgoed Wellenseind' komt de Raamsloop samen met de beek 'De Reusel'.

Het Rouwenbogtloop, niet veel meer als een wat bredere sloot.

Vanwege de hier voorkomende populatie patrijzen en de potentie voor biodiversiteit, kwam het gebied Rouwenbogt-Noord als beste optie naar voren als herinrichtingsgebied voor de patrijs. De natuur in het gebied Rouwenbogt-Noord heeft zich de afgelopen jaren al voor een deel kunnen herstellen, doordat de gemeente in dit gebied een aantal landbouwgronden naar natuur heeft omgezet en door getroffen maatregelen om de Raamsloop en Rouwenbogtloop zo veel mogelijk in hun natuurlijke staat te herstellen. De biodiversiteit in dit gebied heeft hierdoor al een flinke impuls gekregen, maar de omstandigheden bleken nog niet optimaal voor de (terugkeer van) de patrijs.

De omgeving rond het Rouwenbogtloopje is de leefomgeving van de Patrijs

Herinrichtingsplan
In samenwerking met Brabants Landschap is een aangepast inrichtingsplan gemaakt. Op de dertien hectare akkers leven nu minimaal vier koppels patrijzen en in aangrenzende percelen zes tot acht. Het plan is om in dit gebied akkerranden en braakstroken aan te leggen en oude graanrassen en luzerne te gaan telen, zonder gebruik te maken van pesticiden. Het graan dat op het land achterblijft is voedsel voor de patrijs. Andere vogelsoorten die kenmerkend zijn voor het kleinschalig agrarisch landschap kunnen meeliften op de winst die wordt behaald met deze maatregelen.

Wilde planten en kruiden geven de vlinders, hommels en zweefvliegen een kans om te leven

De akkers dienen voor minstens zes jaar ingezaaid te worden, om te kunnen beoordelen of het project succesvol is. Zo geven nieuw aangelegde grasranden na het tweede groeiseizoen de beste dekking, omdat de grassen pas het tweede jaar doorschieten, en krijgen struwelen pas na een paar jaar vorm in het landschap. Zowel tijdens deze periode van zes jaar als hierna wil onze vereniging samen met de samenwerkende partijen de resultaten evalueren en bespreken hoe we eventueel een en ander bij moeten sturen. Verder zijn er stroken met wilde planten aangelegd. Een paradijs voor vlinders, hommels een zweefvliegen.

Doel projectvoorstel
Dit voorstel is erop gericht om in samenwerking met de gemeente Reusel de Mierden, Brabants Landschap, Vogelwerkgroep de Kempen, Zaadhandel Neutkens, Vessem, Stichting de Korensla en H.M.T./V.O.B. (Dorsvereniging) en of De Vetnippels en of vrijwilligers (onderhandelingen lopen nog) en Weidevogelvereniging Reusel de Mierden een herinrichting van het gebied te realiseren, om dit geschikt te maken voor de patrijs. Het Co√∂rdinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap heeft voor elk van de acht regio’s een subsidie van € 5.000 beschikbaar gesteld om het leefgebied van de patrijs te verbeteren (zie onderstaande figuur voor de verschillende deelprojecten). Deze bijdrage is echter niet voldoende om het project gedurende zes jaar te kunnen bekostigen.