maandag 24 augustus 2015

Raamsloop meandert bij Hulsel

Ten zuidwesten van Hulsel, stroomt de Raamsloop die bij Lage Mierde in de Reusel uitkomt. Hulsel ligt in de Brabantse Kempen. In de 19e eeuw waren Bladel en Lage Mierde kleine boerengemeenschappen te midden van uitgestrekte heidevelden. Een eeuw later werd de heide in rap tempo ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond.

Meer naar het zuiden en westen, richting de grens met België kwam de grond in handen van investeringsmaatschappijen, zoals Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht. Die lieten de heide ontginnen om er naaldbos te planten. Veel waardevolle natuurgebieden zijn toen verdwenen. Waterschap De Dommel wil een deel van die natuur weer in oude staat terugbrengen.


Beken als de Groote Beerze, de Reusel en de Raamsloop spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is een deel van de rechte, brede Beerze inmiddels veranderd in een meanderende stroom met her en der moerasjes en natte graslanden. Zo kwamen er ook plannen voor de Reusel bij de Mierden en voor de Raamsloop bij Bladel. De beekdalen zullen natuurlijker worden ingericht, net als bij de Groote Beerze met meer kronkels, poelen en moerasjes.

Schoon water kabbelt door het beekje

“Ze duun toch mèr wa”, verzucht Piet Maas als hij op zijn dagelijkse uitkijk staat toen de werkzaamheden aan de Raamsloop in volle gang waren. Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone moeten het ijsvogeltje en de geelgors weer terug keren in het landschap waar ze eerder uit verdreven werden. Via enkele vistrappen kunnen ook de waterdieren hun oorspronkelijke biotoop weer opzoeken en door grond af te graven kan het water van de beek zijn eigen weg weer zoeken.

De loop van de Raamsloop (niet overal vrij toegankelijk)