zaterdag 15 augustus 2015

Neterselse Heide in volle bloei

De Neterselse Heide is een natuurgebied van 229 hectare dat ten noorden van het plaatsje Netersel ligt. Het heidegebied bestaat vooral uit natte heide, hoewel er ook droge stukken te vinden zijn. Planten die je hier veel zult zien zijn moeraswolfsklauw, beenbreek, klokjesgentiaan, witte snavelbies en zonnedauw.
 
De toegang aan de Fons van der Heijdenstraat, de weg van Netersel naar Westelbeers.
 
Op de Neterselse Heide is een zeldzaam bostype terug te vinden: berkenbroekbos. De zachte berk groeit hier traag op een zure, voedselarme bodem. De bomen zijn relatief gezien niet hoog, ze worden niet groter dan 5 tot 10 meter. Tussen de bomen groeien dopheide, gagel, veenmoen en bulthaarmos. De blauwe kiekendief, boomleeuwerik en roodborsttapuit fluiten in de bomen hun lied.
 
Informatiebord en de rustbank met de tekst 'Nitersel tussen bunt en hei'