zaterdag 15 augustus 2015

Groote Beerze en Netersels Broek

De Groote Beerze en Netersels Broek sluiten naadloos bij elkaar aan en dat is aan de begroeiing goed te zien. Ter hoogte van, wat plaatselijk bekent is als 'Het Broek', net voorbij de Steenselaren, is door de meandering van de rivier op diverse plaatsen de aanwas van riet en waterplanten sterk toegenomen. De waterplanten halen de fosfaten uit het water, die na het passeren van de waterzuiveringsinstallatie nog zijn achter gebleven. Dat doet ook de Bies, die er ook veel voor komt.

De Groote Beerze in het Netersels Broek, begroeid met riet en waterlelies

In de Groote Beerze zijn ook diverse watertrappen, of vistrappen aangelegd. Het zorgt er voor dat de waterstroom iets geremd wordt en zo de afloop natter blijft. Kabbelt stroomt het water over de stenen die in het water zijn gelegd. Net voorbij het Broek is dat gecombineerd met het draaien en keren van de rivier waar het kreupelhout de gelegenheid kreeg om vanaf de oevers naar elkaar te groeien. Onder het kreupelhout treed de Groote Beerze bij hoog water uit zijn oevers. Aan de overkant van de Groote Beerze, aan de kant van Casteren en Westelbeers, komt de paarskleurige grote kattenstaart (Lythrum salicaria) veel voor in het half natten grasland (zie foto uit de serie).