vrijdag 7 augustus 2015

Kroonven en Neerven te Bladel

Het Kroonven te Bladel
De Kroonvense Heide is, samen met De Pals, is een gebied van 508 ha ten zuiden van Bladel dat voornamelijk uit naaldbos bestaat. In het uiterste oosten van dit gebied stroomt de Aa of Goorloop. Hierin bevindt zich een zandvang in de vorm van een klein opgestuwd meertje. In de omgeving van het riviertje is ook loofbos te vinden. Er zijn een aantal vennen en heidegebiedjes. Het Kroonven, het Oude Kroonven, en het Neerven. Het Neerven is het grootste ven. Alle vennen zijn fraai begroeid met Waterlelies. Het interessantst is het Kroonven, dat eigenlijk uit een reeks van drie met elkaar verbonden vennen bestaat: Kroonven, Klein Kroonven en Tjop Venneke. Op de oever vindt men Zonnedauw. De Pals ligt ten oosten van de Postelsedijk.

Het Kroonven te Bladel

Het gebied sluit in het zuiden aan op Boswachterij De Kempen, in het oosten op de Cartierheide en landgoed Ten Vorsel en in het westen op Peelse Heide. Ten noorden van het gebied liggen akkers en de bebouwde kom van Bladel.

Het Neerven te Bladel
Het Neerven doet dienst als vis hengelsport vijver. Het Neerven is eigendoem van Gemeente Bladel, die eigenaar is van de Kroonvense Heide en De Pals, waarin het Neerven ligt. Het beheer van de visvijver ligt bij de, op 3 juni 1952 opgerichte 'Hengelsportvereniging Haal Op'uit Bladel. Op 14 maart 1973 werd de visvijver 't Neerven in gebruik genomen. De vijver is voorzien van twee schuilhutten en een vissteiger. De vijver is gemiddeld 3,2 meter diep en wordt omgeven door naaldboshout. Visvijver 't Neerven is behouden voor de eigen leden en daarom heb je naast de VISpas ook nog de jaarvergunning 't Neerven nodig.

Het Neerven doet deinst als visvijver

De Kroonvense Heide is, samen met De Pals, een gebied van 508 ha ten zuiden van Bladel, dat voornamelijk uit naaldbos bestaat. Dit is in het begin van de 20e eeuw geplant op voormalige heide, die voor een deel in landbouwgebied en voor een deel in productiebos werd opgezet.