zaterdag 22 augustus 2015

Insecten langs Rouwenbogtloop

Langs de Rouwenbogtloop staan mooie wilde bloemen die ook veel insecten aantrekken. Hoewel veel bloemen aan het einde van de bloei zijn aangeland, zijn er toch nog veel vliegen, wespen, hommels, vlinders en krekels en sprinkhanen die zich daar van bloem naar bloem vliegen.

De Akkerhommel op de Rode klaver
Zeldzame Smalle witlijngrasmot.
De smalle witlijngrasmot (Agriphila selasella) is een vlinder uit de familie grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam i...s voor het eerst geldig gepubliceerd in 1813 door Hübner.

De zeldzaam waargenomen 'Smalle witlijngrasmot'

Het is een beige bruine mot met een witte lijn over de lengte van de vleugels en hij heeft een spanwijdte van ongeveer 25 mm. De soort lijkt enigszins op Agriphila tristella, deze heeft echter een rechthoekigere voorvleugel tip, een minder lange 'snuit' en een w...ittere longitudinale streep die niet uitloopt in zulke duidelijke 'vingers' aan de achterzijde. Hij kan ook verward worden met Agriphila latistria, bij deze soort loopt de witte lijn echter helemaal tot achter aan de vleugel door.
De mot komt in heel Europa voor en kan in de periode Juli tot Augustus gevonden worden op diverse grassen, de waardplanten zijn o.a. gewoon kweldergras (Puccinellia maritima), klein slijkgras (Spartina maritima) en genaald schapengras (Festuca ovina). De larven leven in een zijden spinsel op deze grassen. De soort wordt aangetrokken door licht.
Het is een zeldzame mot, zie de kaart met waarnemingen: http://waarneming.nl/soort/maps/20419