donderdag 20 augustus 2015

Natuurgebied Goorken - Arendonk

Het Goorken in het Belgische Arendonk is een groene diamant aan de Kempense kroon en ligt in de vallei van de riviertje Wamp. In dit moerassig gebied vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als open water en langs sloten, wilgen- en gagelstruiken, en grote hoeveelheden springbalsemien. Verschillende dieren vinden er een veilig nest, zoals de zeldzame en prachtige vlinder heideblauwtje. Het bruist er van leven! De ideale plek om van de rust te genieten als wandelaar en vogels te spotten.

Informatiebord aan de Asselbergen in Arendonk

Samen met de Lokkerse Dammen en de Rode Del maakte het Goorken ooit deel uit van een grensoverschrijdend moerasgebied in de Vallei van de Wamp. De naam is dan ook heel toepasselijk: ‘goor’ betekent ‘moerassig beekdal’.
Aan de noordwestelijke rand van Goorken kunt u vanuit de vogelkijkhut vogels bewonderen. De kijkhut is bereikbaar door langs slagboom, tegenover het informatiebord aan de Asselbergen van Arendonk het pad af te lopen. Aan uw rechterkant stoomt het reviertje de Wamp, en links van uw liggen diverse moeras plassen met moerasbegroeiing. Als u het stalen loopbruggetje rechts van u, gepasseerd bent ziet u aan die rechter kant een water liggen. enkele tientallen meters verder vindt u de kijkhut met een loopbrug over de Wamp. Het biedt uitzicht over het ven (of vijver) waar veel watervogels hun thuis hebben gevonden. Als u wat geluk hebt is de IJsvogel te zien vanuit de kijhut. Voor de kijkhut is een zitstok geplaatst waar de IJsvogel het water kan afspeuren naar vis.

Kijktoren
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) plaatste in 2007 aan de westzijde van de Asselbergen, dicht bij het informatiebord langs het riviertje de Wamp, een twaalf meter hoge uitkijktoren. De kijktoren wordt in Arendonk een blunder genoemd. Het is echter een 'uitzichttoren zonder uitzicht', omdat de omstaande bomen hoger zijn dan de toren zelf.

Flora Door het rechttrekken van de rivier Wamp daalde het waterpeil waardoor het moerassige Goorken verlandde. Door kappingen ontstonden open waterpartijen en de oevers werden geplagd. Vandaag groeien er massa’s zonnedauw en zowel struikheide als dopheide steekt de kop op.

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)

Het samenspel tussen zuur, Kempens grondwater en kalkrijk kanaalwater geeft het Goorken een uitzonderlijk hoge natuurwaarde. Grondwater, met voedselrijk water van de Maas, verrijkt de van nature ijzerrijke en voedselarme Kempense bodem. Deze plaatsen verruigen met planten als riet, harig wilgeroosje en koninginnekruid. Op de overgangen tussen het voedselarme en voedselrijke water ontstond trilveen met draadzegge en kleine egelskop.

Fauna
Dieren zoals de groene kikker, de bandheidelibel, de alpenwatersalamander, de grote modderkruiper (een langgerekte spoelvormige vis), de Meerkoet, Dodaars, de blauwborst en de zeldzame waterspitsmuis voelen zich hier in hun nopjes. Met wat geluk zie je het heideblauwtje rondfladderen. Deze zeldzame vlinder komt in Vlaanderen enkel in de Kempen voor en heeft vochtige tot droge heide nodig om haar eitjes op af te zetten. Gallowayrunderen en paarden zorgen voor een natuurlijke begrazing van het Goorken.


Locatie Kattesteervijver, Retie

Van linksboven naar rechtsonder; Het infobord aan Asselbergen, de kijktoren zonder uitzicht en de toegang tot het gebied.

Van linksboven naar rechtsonder; Het moeras van 't Goorken en de waterplas met de kijkhut.

Vogelkijkhut 'de Vogelaar' biedt uitzicht over 't Goorken

Van linksboven naar rechtsonder; het knuppelpad, de Wamp en de brug over de Wamp.

Van linksboven naar rechtsonder; De Wamp, t'Goorken en de Reuzenbalsemien struik.

Een Akkerhommel kruipt in de kelk van de Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera).

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)