vrijdag 27 januari 2017

Vogelrijk bosje noordelijk van Hulsel

Ten noorden van Hulsel, even voorbij het sportpark, tussen De Kanten en de Heikant, ligt een klein stukje bos. Dwars door het bos loopt een brede sloot, met aan weerszijde naaldbomen. Van Grove den, Zeeden, en Larikx bomen, afgewisseld door Amerikaanse eik en enkel andere loofbomen. In het bos liggen ook dode bomen weg te rotten. Daar moeten wel vogels zitten. En dat doen ze ook.

De Kanten, een zandweg die Hulsel, via het sportpark, door de velden naar de Neterselsedijk (Lage Mierde) verbindt.

Even voorbij sportpark 't Kantje voert de zandweg naar het boeren akkerland. Aan de ene kant liggen boomkweekvelden, aan de andere kant boeren akkerland. Even verderop heet de zandweg Waterlaten. Oostelijk daarvan ligt een klein bosperceel met Grove den, Zee den, en Larikx bomen, die afgewisseld worden door Amerikaanse eik en andere loofbomen. Aan de noordkant en de zuidkant van dat bos ligt een vijvertje.

Voor vogels is water, voedsel en een beschutte omgeving een noodzaak. Links; een van de vijvertjes,
rechts een mierenhoop, goed voor de Groene en Zwarte specht.

Het kleine Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla) zit ook in dit bosperceel. Hier heeft het kleine vogeltje de Larikx uitgezocht.