zondag 15 januari 2017

De Reusel meandert door Wellenseind

De Reusel, een beekje dat door Landgoed Wellenseind en landgoed De Utrecht stroomt, meandert weer door het gebied. Wellenseind was vanaf 1915 eigendom van de textielfabrikant Henri van Puijenbroek. Henri overleed in 1960, waarna zijn veel jongere vrouw Maria (Mies) het aan Fortis, de toenmalige eigenaar van Landgoed de Utrecht verkocht, waarbij zij levenslang vruchtgebruik bedong. Zij overleed in 1999, en een jaar later verkocht het Landgoed de Utrecht op haar beurt Wellenseind aan Jan Zeeman, de oprichter van de gelijknamige winkelketen.

De U-vormige bochten zijn karakteriserend voor de meandering van de Reusel.

Mevr. Van Puijenbroek was in haar laatste jaren niet meer in staat om het landgoed goed te beheren en het onderhoud te geven die nodig was om de bossen de verjonging te geven die het nodig had. De Reusel slipte dicht, de oevers van de beek zakte in, waardoor de stroom van de Reusel ernstig werd belemmerd. Om het water toch goed door te laten stromen werd een parallelle gekanaliseerde loop gegraven. De huidige eigenaar van Wellenseind, Jan Zeeman, bedacht een groots opgezet plan om het landgoed en de Reusel weer te gaan herstellen.

Bij de herstelwerkzaamheden aan de Reusel, die nu weer de oorspronkelijke stroomloop heeft terug gekregen, zijn ook de rabatten hersteld. Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels, waarop in dit geval bomen en struiken groeien. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. Bij de herstelwerken zijn veel bomen gerooid om weer licht op de bodem te krijgen en zo de bodemvegetatie weer kansen te geven. Een dergelijke ingreep is gebaseerd op een meer-jaren visie. Vergelijkbaar met het weghalen van struiken in de tuin, die alle andere planten overwoekert. Als die eenmaal plaats gemaakt hebben voor de andere planten kan de bodemvegetatie zich weer ontwikkelen. Over twee of drie jaar is het stroomgebied van de Reusel ontwikkeld tot een natuurgebied die nergens in de Brabantse Kempen zijn gelijken vindt.

Uiterst links op de linker foto de oude parallelle loop van de Reusel, op de rechter foto enkele van de vele rabatten in de omgeving.

De Meandering, De oude schaapskooi en de vijver nabij de Reusel.

De Reusel, even voordat de beek het landgoed verlaat en verder stroom naar landgoed De Utrecht.