maandag 16 januari 2017

Verstopte duiker Beleven weer open

Afgelopen vrijdag, tijdens de rondgang rond het Beleven met Wim de Jong van Brabants Landschap, was opgevallen dat het water dat vanaf de westkant onder de duiker door naar de oostkant van de weg stroomt belemmerd werd door een blokkade in de pijp onder het bezoekersplatform. Het verschil waterpijl was door de blokkade opgelopen tot bijna een halve meter. Vanmiddag was Loonwerkbedrijf Van Herk uit Reusel aan het werk om de blokkade weg te halen.

Links, aan de westkant van het Beleven (straat) werd de duiker onder de weg afgesloten, terwijl rechts van de weg water, uit de sloot achter de duiker, werd weggepompt.

Door aan de westkant een grote stalen plaat voor de duiker te plaatsen en zo de doorstroom van water vanaf die kant te stoppen werd de duiker onder de weg en de diepe sloot tot aan het bezoekersplatform afgesloten. Met een grote waterpomp werd vervolgens water uit de sloot gepompt en geloosd in het ven ernaast. Door de daling van het waterpijl ontstaat er een onderdruk in de sloot ten opzichten van het naastgelegen ven. De druk van het water uit het ven perst zo de verstopping weg uit de grote PVC pijp die onder het platform ligt. Zo kan het water weer vanaf de westkant en de sloot naar de oostkant stromen.

Al deze foto's zijn gemaakt met de telefoon.