donderdag 21 februari 2019

Kleine Watersalamander op gevaarlijk pad

Vanmorgen wou ik gaan fietsen, zonder een fotocamera mee te nemen. En dan kom je onderweg iets tegen dat je toch graag op de foto wilt zetten. Zo fietsen door de Landschotse Heide in Middelbeers over het gravelpad voor wandelaars en fietsers, waar een vrouw mij er op attendeerde niet over dat kleine beestje te rijden. Dus stopte ik om te kijken welk beestje ze bedoelde. Het was een Kleine Watersalamander (Lissotriton vulgaris). Gelukkig had ik mijn telefoon bij, en daar kun je ook foto's mee maken.

Kleine Watersalamander (Lissotriton vulgaris)

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) is een salamander uit de familie echte salamanders. De kleine watersalamander blijft relatief klein en bereikt een lichaamslengte tot ongeveer tien centimeter inclusief staart. De lichaamskleur is bruin met donkere vlekken en strepen, met name de mannetjes. Mannetjes hebben een patroon van ronde, loodgrijs gekleurde vlekken op de flanken en de staart. Zij krijgen in de voortplantingstijd een duidelijke gegolfde staartkam en ook de kleuren op de buik en staart worden feller.

De salamander leeft hoofdzakelijk van kleine kreeftachtige diertjes zoals watervlooien. Vijanden zijn verschillende vissen, vogels, reptielen, insecten, zoogdieren en andere amfibieën.

De onderkant is belangrijk om de soort goed te kunnen bepalen.

De kleine watersalamander stelt weinig eisen aan zijn biotoop en kan in alle met onderwatervegetatie begroeide kleine watertjes die regelmatig in de zon staan gevonden worden. De kleine watersalamander leeft in stilstaande tot langzaam stromende wateren, snelstromend water is ongeschikt als habitat. De salamander komt voor in kleine stroompjes, vijvers, sloten, vennetjes, moerassen en zelfs in gebieden met hoogveen. Het is een cultuurvolger die zich kan handhaven in uiteenlopende milieus, maar het liefst vertoeft in begroeide, open gebieden. Vooral door de mens aangelegde waterreservoirs zijn geschikt, welke bestaan uit een stilstaand diep water met steile wanden zodat vee er geen toegang toe heeft. Ook in grotere wateren komt de salamander voor, zoals de oeverzones van meren en vijvers en de bochten van rivieren, heel soms in brak water. De voorkeur gaat uit naar heldere, niet té dichtbegroeide wateren met stilstaand water en niet al te diep, want hier leven roofvissen en grote waterinsecten of de larven die dol zijn op salamanders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten