zondag 16 december 2018

Besneeuwd landschap op het Beleven

Noord Brabant kleurde zaterdagnacht helemaal wit. Maar lang zal dat niet duren. De temperatuur loopt zondag flink op, waardoor de sneeuw snel zal verdwijnen. Natuurlijk ging ging ik vanmorgen al vroeg naar buiten.

Ongeveer 200 Grauwe ganzen zijn verzameld op het Beleven.

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel was, die ooit zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Net als veel andere ganzen zijn grauwe ganzen heel sociale vogels en vormen ze paartjes voor het leven.

Van origine is de grauwe gans een trekkende vogelsoort. Nederland was vanouds een belangrijk overwinteringsgebied. De laatste decennia is er veel veranderd in het trekgedrag. Er zijn populaties die nauwelijks nog trekken (o.a. in Schotland). In de jaren 1980 overwinterde nog zo'n 80% van de Europese grauwe ganzen in Spanje, inmiddels is Nederland het belangrijkste overwinteringsgebied. Vanaf februari verlaten de overwinterende vogels Nederland en keren terug naar de Scandinavische broedgebieden. Een steeds groter deel van de grauwe ganzen in Nederland trekt niet of nauwelijks en is jaarrond bij ons. Deze ganzen worden 'overzomerende' ganzen genoemd.

De Roodborst maakt zich tot een bolletje om warm te blijven.

Moeizaam is het ‘s winters, het leven van de roodborst. Het zijn namelijk insecteneters en insecten kruipen dan diep weg. Het dieet aanpassen en overstappen op bessen en zaden is onvoldoende oplossing als er een pak sneeuw ligt. En dat is nog niet alles: koude roodborsten hebben juist meer energie nodig dan normaal om op te warmen, dus moeten éxtra veel eten. Maar de dagen zijn kort en donker en in koude winters sterven er veel.

Eikenbloedzwam op een hoog afgezaagde eiken boomstronk.


Eikenbloedzwam (Stereum gausapatum) heeft een korstvormig vruchtlichaam met golvende of gekroesde, afstaande, viltige, oranje- tot roestbruine, soms wat donkerpaarsachtige hoed (1-2 cm), met witte rand. Onderzijde glad, zonder plaatjes of poriën, okerkleurig tot bleekbruin, roodkleurend bij beschadiging of vochtig weer. Sporen wit. Deze korstzwam groeit dakpansgewijs boven elkaar op dood hout van eiken. Kan het hele jaar door gevonden worden. Zeer algemeen.