donderdag 25 augustus 2016

Verkenning Strabrechtse Heide

Vanmorgen was ik vroeg uit de veren om de Strabrechtse Heide per mountainbike te verkennen. Om half zeven was ik met de auto op weg naar de parkeerplaats aan de Keelvenweg in Someren, te bereiken vanaf de Provincialeweg van Heeze naar Someren.

Samen op pad, samen met mijn maatje de mountainbike.

De Strabrechtse Heide is, naast natuurgebied Kampina, een van de mooiste natuurgebieden van Noord Brabant. De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ongeveer 1500 ha groot, grotendeels in beheer van Staatsbosbeheer. Het gebied telt een groot aantal vennen. De meeste zijn ooit door uitwaaiing ontstaan. Het grootste ven, het Beuven, is erg belangrijk voor zowel vogels als om de plantengroei. Een deel van de Strabrechtse Heide, z'n 400 hectare, is tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli, en tijdens de kraanvogeltrek van 15 oktober tot 15 november niet toegankelijk. Let hiervoor op de borden.

Typisch heidegebied, paarse struikheide en zandverstuivingen.

Bezoekers hebben toegang tot het grootste gedeelte van de heide. De zandpaden zijn wel zo gesitueerd dat dieren en planten een ongestoord bestaan kunnen leiden. Door de kwetsbaarheid van het gebied zijn alleen rustige vormen van recreatie toegestaan. VVV Someren stelde een brochure op hun website, die hier gratis is te downloaden.

Links; De kijkhut aan het Keelven - rechts; Vogelkijkhut 'Laat ut zo'

Het Keelvengebied is de laatste decennia van een soortenarm dennenproductiebos omgevormd tot een gevarieerd bosgebied met vennen, heidevelden en een grote variƫteit aan bomen, struiken en planten. Ook het dierenleven heeft hiervan geprofiteerd waardoor de soortenrijkdom sterk is toegenomen. Onderdeel van de recreatieve voorzieningen in dit gebied is het natuurleerpad dat destijds door de gemeente Someren en IVN Asten-Someren is aangelegd. Doel hiervan is de (jeugdige) bezoeker kennis te laten maken met de veranderingen die in het gebied zijn doorgevoerd en welk effect die hebben op flora en fauna.

Een van de hoofddoelen van de tocht is het grote Beuven. Het grootste heideven van Nederland ligt aan de oostkant van de Strabrechtse Heide (gem. Someren). Medio jaren tachtig heeft er een vennen herstelproject plaatsgevonden waardoor de brede rietkragen zijn verdwenen. Hiervoor is een gevarieerde oever in de plaats gekomen met de terugkeer van zeldzame soorten. Het Beuven is omgeven door heide en een bos met hoofdzakelijk grove dennen. Het is gelegen aan het oosten van de Strabrechtse heide. Het is een zeer vogelrijk gebied met soorten als bruine kiekendief, blauwborst, roerdomp, grote zilverreiger, groenpootruiter en visarend. Daarnaast zijn er watervogels die je op andere plekken binnen het gebied niet zo snel zult zien, zoals grote zaagbek en brilduiker.

Voorts komen er met enige regelmaat bijzondere vogels waaronder lepelaar en zwarte ooievaar. Vanuit kijkhut 'Laat ut zo' kun je het ven overzien, maar die doen we niet aan. De kijkhut staat aan de noordkant en vanaf daar kijk je, en fotografeer je tegen de zon in. Bovendien is het wateroppervlak zo groot dat de vogels op (te) grote afstand zitten. Oostelijk daarvan ligt het kleinere Starven, waarop bijna geen vogels liggen. Maar als er een vogel te zien is, is het vaak een bijzondere. Ten zuidwesten ligt nog het Grafven, waar we wel langs kwamen.

Op de droge plaatsen staat struikhei en jeneverbes, op de natte plaatsen Dophei, Pijpenstrootjes, Gagel en Klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door een schaapskudde van de stichting het Kempens heideschaap , door maaien en door plaggen. De heide wordt omgeven door bossen. De overgang naar het dal van de Kleine Dommel heeft een bijzondere vegetatie en is ook van belang voor verschillende diersoorten.

Ten zuiden van de Somerseweg ligt het Keelven.

Links boven; het ven ten noorden van het Keelven is voorzien van een loopsteiger. Rechts boven; het Starven, waar bijna geen vogels op zitten.
Links onder; Een der vroege vogels, die net als ik vele natuurgebieden af gaat, bij de kijkhut 'Laat ut zo'. Rechts onder; het uitzicht vanuit de hut.

Links; Het Beuven - Rechts; mooie wandel en fietspaden doorsnijden het gebied.

Staatsbosbeheer gaat de vergrassing in het gebied te lijf met behulp van de Kempische heideschaap.

Het Wasven, verder richting het Herbertusbos nabij Heeze.

Links; De Witte loop in het Herbertusbos nabij Heeze - Rechts; dit deel is van het Brabants Landschap


Locatie kijkhut aan het Keelven

Locatie vogelkijkhut 'Laat ut zo' aan het Beuven

Mijn beoordeling over dit gebied: