donderdag 4 augustus 2016

Lepelaars, Futen en Dodaarzen

Na twee dagen met vel regen was het op het Beleven weer druk met watervogels. De bijzonderste vogelsoort is de Lepelaar. Het lijkt een gezinnetje Lepelaars, Daar er twee geringde en twee niet geringde vogels bij elkaar kwamen aanvliegen. Verder zitten er zoals gebruikelijk, Meerkoeten, Futen en Dodaarzen.

De Lepelaars strijken neer op het Beleven.

De lepelaar (Platalea leucorodia) is een vogel uit de familie der ibissen en lepelaars. De lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede zwarte snavel, die aan de voorzijde geel is. De vogel is helemaal wit. De verlengde kopveren vormen een bossige kuif. In de jaren 70 waren er slechts zo'n 100 broedparen in Nederland. De laatste jaren neemt hun aantal gestaag toe en er zijn nu ruim duizend broedparen. Dit komt door de genomen beschermingsmaatregelen.

Links; Opvliegende Grauwe ganzen en een aanvliegende Lepelaar - rechts; de Lepelaars strijken neer.

De Grauwe ganzen, Lepelaars en de Blauwe reigers bij elkaar.

Links; lepelende Lepelaars - rechts; Grote zilverreigers en Lepelaars op de oever.

Links; De Lepelaar achter de Grauwe ganzen - rechts; twee Dodaarzen

De Fuut