zondag 1 november 2020

Paarse Knoopzwam op een wilg boomstronk

Vanmorgen zag ik op de bovenkant van een treurwilgen boomstronk mooie trilzwammetjes staan die je doet denken aan hersenen. Het zwammetje is een Paarse knoopzwam.

Paarse knoopzwam (Ascocoryne sarcoides)

De Paarse Knoopzwam is een algemene paddenstoel die op dood loof- en naaldhout voorkomt. De Paarse Knoopzwam wordt meestal gevonden in het imperfecte stadium, waarbij de vruchtlichamen knop- tot kussenvormig gevormd zijn. In het perfecte stadium zijn deze schijf- tot tolvormig gevormd. De vorm sluit de gelijkende Zakjestrilzwam ( Ascotremella faginea ) uit, welke hersenvormig is. De kleur is vleeskleurig tot donkerpaars. De Paarse Knoopzwam is donkerder gekleurd dan de gelijkende Roze Knoopzwam( Neobulgaria pura ) welke (licht)roze tot licht vleeskleurig is.


Vruchtlichaam aanvankelijk vormloos klonterig, lijkend op een hersenenbrei, later beker- of schijfvormig. Gelatineachtig, met paarsrode of wijnrode kleur. Buitenzijde droog fijn witkleiig, violetroze. Steel hooguit rudimentair aanwezig. De wetenschappelijke genusnaam Ascocoryne is afgeleid van het voorvoegsel asco- en het Griekse woord koroonee, dat "haakje" of "ring" betekent. De sporen van de knoopzwam worden gevormd in asci, bovenop het ringvormige vruchtlichaam. De soortnaam sarcoides betekent "op vlees gelijkend". Er komen in Nederland twee nauw verwante soorten voor: Ascocoryne sarcoides en Ascocoryne cylichnium, die alleen op grond van de grootte van de sporen, dus door microscopisch onderzoek, kunnen worden onderscheiden.