vrijdag 2 augustus 2019

Wandeling over Landgoed Wellenseind

Met een enigszins bewolkte hemel en ook een enkele donker wolk, begon ik vanmorgen aan de rode wandelroute op Landgoed Wellenseind. Alle routes beginnen bij ontmoetingscentrum Voor Anker, waar je ook weer terug keert. Na de wandeling kun je binnen of buiten op het terras van Voor Anker even napraten met je mede wandelaars, onder het genot van een kop koffie met of zonder gebak.

Rood: 5,3 km, groen: 3,4 km en blauw: 2,6 km. Het bordje met 'Voor Anker' wijst aan het einde van de routes naar het ontmoetingscentrum.

Met de opening van Ontmoetingscentrum Voor Anker, aan de rand van natuurgebied Landgoed Wellenseind, is het landgoed is sinds 25 mei van dit jaar opengesteld voor het publiek. De wandeling begint bij ontmoetingscentrum "Voor Anker", van Landgoed Wellenseind. Parkeren kan op een ruime parkeerplaats aan de Dunsedijk 3A te lage Mierde. Landgoed Wellenseind is gelegen ten oosten de N269 van Tilburg naar Reusel. Het landgoed bestaat uit 103 hectare bos, 22 hectare landbouwgrond en 3,5 hectare heide.

Landgoed Wellenseind biedt in de toekomst recreatieve, maatschappelijke én educatieve voorzieningen voor kinderen en volwassenen. Het landgoed biedt straks beleving, cultuur, educatie en duurzame recreatie in de vorm van een aanbod van biologische streekproducten, een ontmoetingscentrum, prachtige wandelingen, mogelijkheden voor groepsovernachting en o.a. een modderpad voor kinderen. Landgoed Wellenseind is onderdeel van de 4000 hectaren prachtige, groene, uitgestrekte Kempische Landgoederen. De huidige natuurstatus en de cultuurhistorische waarde van het gebied is kwalitatief hoog.

Een van de vele Boompiepers die in het gebied verblijven. Zeker nu, nu de vogeltrek met Boompiepers in volle gang is.

Het landgoed dankt de naam aan de vele wellen. Dit zijn bronnen van opstuwend water, dat ijzer en mineralen aan de oppervlakte brengt. Het gebied wordt doorkruist door twee kleine beekjes, de Raamsloop en de Reusel, die net voordat ze het gebied verlaten samen komen, en verder stroomt als de Reusel. Daardoor komen er in dit gebied planten en dieren voor die bijna nergens anders te vinden zijn. Verschillende soorten kikkers, Bosbeek- en Weidejuffers, Azuurwaterjuffers, Viervlek libel en Gewone oeverlibel, Vinpoot-salamanders, de zeldzame Middelste bonte specht, Boomklevers en Boomkruipers vinden hier een habitat. Zelfs de IJsvogel heeft zich gevestigd op het landgoed. En niet te vergeten, de Brandrode runderen. Deze koeien zijn Zeeman's grote trots. Onderweg komt u de Brandrode runderen en de Hollandse landgeiten tegen komen.

De diversiteit is groot. Grove den, een bankje tussen de Rododendron, gemengd bos en vellen vaars, en een vervallen koeien melkstal.

Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. Éen van die kenmerken is de grote landschappelijke gevarieerdheid. De twee meanderende beken, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, zijn de kern van het geheel. De beekdalen, gelegen tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van hoe vroeger grote delen van Noord Brabant er uit hebben gezien. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen één van de parels van het landgoed.

Links; het beekje de Raasloop, rechts het beekje de Reusel. Beide komen samen net voordat ze Landgoed Wellenseind verlaten.

De hoogteverschillen en de aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers voor een grote variatie en een zeer compleet landschap in een relatief klein gebied. Het landgoed is ontwikkeld sinds 1915. Het oude agrarische landschap, met zijn akkers, beemden en heidevelden is geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bosgebied waar het accent vooral kwam te liggen op de jacht, visvangst en in mindere mate houtproductie. Tal van sporen herinneren echter nog aan het oude agrarische verleden, zoals de percelenring, de schaapskooi en het stelsel van wegen en paden.

Met uitzondering van het park getuigen de gebouwen en de inrichting van soberheid en ingetogenheid. Geen grote villa, geen statige lanen, maar een boerderij die als landhuis diende. Zandwegen die de verschillende delen van het landgoed met elkaar verbinden en functionele gebouwen die verspreid op het landgoed staan. Landgoed Wellenseind is niet ingericht om er mee te pronken.

Gesteld kan worden dat Landgoed Wellenseind een gaaf bewaard gebleven gebied is, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar komen. Het is bijzonder door de wijze waarop de eigenaren het landgoed zijn bijzondere afwisselende karakter hebben gegeven.

In de omgeving van Landgoed Wellenseind liggen diverse fiets- en wandelpaden die deel uitmaken van het knooppuntennetwerk. Uw route loopt door bos, langs heidevelden, weilanden en natte natuur zoals vennen en beekjes. Het landgoed zelf is niet opgesteld voor bezoekers.