woensdag 13 oktober 2021

Groote Beerze aangetakt op oude meander

Vanmorgen was ik bij de Groote Beerze waar de Herinrichting gestaag vordert. Ze zijn aan het punt aangekomen waar vroeger, voor de kanalisering uit begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, de oorspronkelijke meander-lus lag, die meander is nooit gedempt. Alles wat nu gedaan moet worden is de bagger uit de oude meander scheppen. in de jaren dat deze lus afgesloten was is er boomblad en andere materie in gevallen. Na al die jaren is dat tot bagger vergaan. Die bagger werd op de kant uitgesmeerd.


De oude meander loopt door, wat nu natuurgebied Grijze Steen is. Dit deel van de Grijze Steen bestaat voornamelijk uit rabatten met populieren. De watergangen in de rabatten dijn afgedamd om zo het water in het gebied te houden. Het hele gebied zal door de herinrichting vernatten. Dat zal er tevens voor zorgen dat er veel andere bomen en planten zullen gaan groeien, voor zover ze in dit plan al niet worden aangepland.

De natuur zal zich aan gaan passen en meer naar het moerasachtige gaan nijgen. Ook hier wordt de oude beekloop gedempt. En ok hier zijn velen vrachten zand nodig. Bij het storten en het opschuiven van het zand wordt het slip dat op de bodem van de beek ligt opgestuwd. De hoeveelheid slip in dit deel is vele malen groter als in het deel waar de aannemer met de demping begon. Hoe verder stroomafwaarts, hoe meer zwevend materiaal de tijd krijgt om naar de bodem te zakken. Die zwevende delen bestaat uit materiaal dat via de slotjes vanuit de akkers in de beek stroomt, maar ook het restmateriaal dat na zuivering uit de rioolwaterzuivering in de beek geloosd wordt.