woensdag 26 augustus 2020

Horizontaal gestuurde waterleiding boring

Langs de weg van Netersel naar Casteren wordt de komende 4 weken in opdracht van Brabant Water een nieuwe drinkwater transportleiding aangelegd. Op maandag 24 augustus 2020 zijn de boorwerkzaamheden opgestart. Er is gekozen voor horizontaal gestuurd boren waardoor nagenoeg geen graafwerk nodig is. Er worden op enkele plaatsen, honderden meters van elkaar, putten gegraven waar een geplaatste bovengronds machine horizontale boring uitgevoerd waardoor de nieuwe leiding wordt getrokken. Ze passen deze techniek toe als we grote obstakels bovengronds en ondergronds tegenkomen. Door de leidingen tot 9 meter diep te leggen worden obstakels als boomwortels gemeden. Sterker nog, de pijp komt onder de boomwortels te liggen.

Horizontaal gestuurde waterleiding boring.

De boringen worden verricht door Holland Drilling. Holland Drilling is dé specialist voor het ontwerpen en realiseren van iedere sleufloze kruising ten behoeve van de ondergrondse infrastructuur. Met de HDD - boortechniek (Horizontal Direction Drilling) kunnen op eenvoudige wijze objecten sleufloos worden gekruist over grotere afstanden. Een kleine ontgraving aan het begin en einde van de boring is voldoende om de kruising mogelijk te maken. Met de HDD - techniek kunnen buizen van o.a. polyethyleen worden aangebracht welke dienen voor onder andere drinkwater. Tijdens het boren wordt met een detectiemeter de diepte en de afbuiging gecontroleerd met een DigiTrak Falcon F5 Rebar Transmitter. Bij elke meting wordt op de punt van de detectiemeting een merkpunt op de grond aangebracht, die later met een GPS digitaal wordt vastgelegd. Door daar de diepte van elk meetpunt aan toe te voegen ontstaat er een 3D kaart van de infrastructuur.

De boormachine haat schuin de grond in, te beginnen bij de uitgraving.

De boringtechniek, de zogenaamde horizontaal gestuurd boren of Horizontal Directional Drilling (HDD), is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. De techniek is van oorsprong gebruikt in de olie-industrie, maar vanaf de jaren 70 werd het ook steeds meer ingezet om pijpleidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen door te laten gaan. Vanaf de jaren 90 wordt HDD niet alleen meer voor aardgas- en aardolieleidingen gebruikt, maar ook bij de aanleg van waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels ingezet. De waterleiding van Netersel naar Casteren wordt onder de wortels van de eikenbomen en de Groote Beerze door geboord, op een diepte van 9 meter.

Bentoniet wordt door tijdens het boren de boorbuis gepompt. Er is een tienvoud aan Bentoniet nodig voor het uitdrijven van het weggeboorde zand.

Tijdens de pilotboring wordt de boorkop door een rig door de aarde geduwd. De boorkop is hol en wordt door een holle leiding vanaf de oppervlakte gevoed met bentoniet (een klei / kalk brei), dat het boorgat openhoudt en tegelijkertijd overtollige aarde afvoert. Hoewel het in Nederland door de relatief zachte grond niet nodig is, wordt er vaak ook nog een motor in de boorkop gezet, die extra kracht kan bieden tijdens het grondverruimend duwen. Het boorgat is gemiddeld 1,2 tot 1,5 keer zo groot als de boorkop. Dit komt door de overdruk waarmee de boorvloeistof uit de boorkop komt. De diameter van de boorkop varieert van 50 tot 150 millimeter.

Met het DigiTrak Falcon F5-systeem wordt de boorkop gevolgd.

Nav-Tech Horizontal Directional Drilling is al meer dan 20 jaar actief in het zuiden van de Verenigde Staten. Nav-Tech is gespecialiseerd in de installatie van nutsvoorzieningen voor zowel grote als kleine klanten en staat bekend om zijn hoge kwaliteit van het werk op het grondgebied. Met het DigiTrak Falcon F5-systeem met Sub-k Rebar-mogelijkheden kan men de zender afstemmen op elke storingstoestand waarmee ze worden geconfronteerd. Dankzij de exclusieve Falcon F5-bandoptimalisatie en Sub-k-frequenties, was Nav-Tech in staat om het gebied te scannen waarin ze wilden boren en de frequentie te selecteren die het meest geschikt was voor dit unieke project. Waar oudere systemen met een vaste frequentie het hadden gefaald, had Falcon, met zijn vermogen om meer dan duizend frequenties te scannen, geen moeite om deze moeilijke klus om te zetten in een succesvol voltooid project.

Nu de drinkwaterleiding door de boorschacht is getrokken is dit deel klaar. Hier wordt later het andere deel aan elkaar gelast.