dinsdag 18 augustus 2020

Nieuwe drinkwaterleiding Netersel - Casteren

Langs de weg van Netersel naar Casteren wordt de komende 4 weken in opdracht van Brabant Water een nieuwe drinkwater transportleiding aangelegd. Er is gekozen voor horizontaal gestuurd boren waardoor nagenoeg geen graafwerk nodig is. Er worden op enkele plaatsen, honderden meters van elkaar, putten gegraven waar een geplaatste bovengronds machine horizontale boring uitgevoerd waardoor de nieuwe leiding wordt getrokken. Ze passen deze techniek toe als we grote obstakels bovengronds en ondergronds tegenkomen. Door de leidingen tot 9 meter diep te leggen worden obstakels als boomwortels gemeden. Sterker nog, de pijp komt onder de boomwortels te liggen.

Deze 20 meter lange polyethyleen buizen worden met een speciale machine kops aan elkaar gelast tot een lange buis.

Deze week worden de pijpen aan elkaar gelast. De foto's tonen de handelingen tijdens het lassen. Eerst worden in de lasmal beide pijp einde recht en schoon geschraapt, waarna de uiteinde met een verwarmingsplaat worden verhit tot 230° Celsius. Als de vereiste temperatuur bereikt is worden de uiteinde tegen elkaar geperst. Na 12 minuten, als de las is afgekoeld wordt de lasmal geopend en kan de pijp weer verder worden getrokken voor de volgende lasverbinding. De pijpen hebben een diameter van 250 mm met een wanddikte van 22,7 mm. De leiding is gemaakt om 16 bar aan leidingdruk te kunnen weerstaan. Vermoedelijk wordt volgende week begonnen met het horizontaal boren van de schacht waar de pijp in wordt doorgevoerd.

Als u zich afvraagt wat de pijpen kosten? Prijzen van bouwmaterialen worden per project middels offertes bepaalt, daar is geen standaard prijs voor. Echter, als indicatie; deze pijpen kosten ongeveer € 200,00 bruto per meter, exclusief BTW. Dat is € 300.000,00 (3 ton) voor 1,5 Km leiding, exclusief het lassen en de boring. Specificaties.

De boringtechniek, de zogenaamde horizontaal gestuurd boren of Horizontal Directional Drilling (HDD), is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. De techniek is van oorsprong gebruikt in de olie-industrie, maar vanaf de jaren 70 werd het ook steeds meer ingezet om pijpleidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen door te laten gaan. Vanaf de jaren 90 wordt HDD niet alleen meer voor aardgas- en aardolieleidingen gebruikt, maar ook bij de aanleg van waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels ingezet. De waterleiding van Netersel naar Casteren wordt onder de wortels van de eikenbomen en de Groote Beerze door geboord, op een diepte van 9 meter.

Spiegellasbedrijf Bertil Hoekerswever uit het Overijselse Vroomshoop last de pijpen tot 375 meter lengte.

Het HDD-proces bestaat normaliter uit drie fasen: de pilotboring, het verruimen van het boorgat en het trekken van de productiepijp. Tijdens de pilotboring wordt de boorkop door een rig door de aarde geduwd. De boorkop is hol en wordt door een holle leiding vanaf de oppervlakte gevoed met bentoniet, dat het boorgat openhoudt en tegelijkertijd overtollige aarde afvoert. Hoewel het in Nederland door de relatief zachte grond niet nodig is, wordt er vaak ook nog een motor in de boorkop gezet, die extra kracht kan bieden tijdens het grondverruimend duwen. Het boorgat is gemiddeld 1,2 tot 1,5 keer zo groot als de boorkop. Dit komt door de overdruk waarmee de boorvloeistof uit de boorkop komt. De diameter van de boorkop varieert van 50 tot 150 millimeter.

De tweede fase tijdens een HDD-boring is het verruimen van het boorgat. Als de boorkop een volledige boring heeft gedaan, wordt deze verwijderd van de buisleiding en vervangen door een ruimer. Deze wordt door de rig vervolgens teruggetrokken. Tijdens dit terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat, terwijl hij tegelijkertijd een leiding achter zich aantrekt, die voorziet in boorvloeistof, om instorting van het gat te voorkomen. Dit ruimen kan, al naargelang de diameter van de productiepijp meermalen herhaald worden.

Nadat er weer een 20 meter lange polyethyleen buis aan gelast is wordt de pijp met een kraan verder getrokken.

De laatste fase van het proces is het trekken van de productiepijp. Als de ruimer het boorgat voldoende vergroot heeft, wordt deze losgekoppeld van de buisleiding en vervangen door een laatste ruimer en de productiepijp, die in zijn geheel uitgelegd is. Een wartel tussen de ruimer en de pijp moet draaiing van de pijp voorkomen. Wanneer de pijp te licht is en te veel druk opvangt, kan er een ballastpijp in de productiepijp gelegd worden, die de druk verlaagt.

Voor de besturing van een HDD-pijp wordt gebruikgemaakt van een simpel principe. Als er gestuurd moet worden tijdens de boring, wordt er een asymmetrische boorkop gebruikt. Zolang de pijp ronddraait, en de boorkop dus ook, gaat de boring in een rechte lijn. Als er gestuurd moet worden, wordt de boorkop in een bepaalde positie vastgezet en zo verder door de grond geperst. Door de asymmetrie zal hij de gevraagde kant op gaan. Plaatsbepaling van de boorkop en buisleiding geschiedt door middel van een sturingstool gelijk achter de boorkop. Hierin zitten een aantal hellingmeters, om de helling van de boorkop te bepalen. Ook zit er een magnetometer in om het magnetische noorden te kunnen bepalen. Deze twee functies kunnen door de operator van de boor gebruikt worden om de locatie te bepalen.


Zie ook waterstoring.nl/Werkzaamheden
Startdatum:                   06-07-2020 om 00:00 uur
Verwachte einddatum:  10-10-2020 om 16:00 uur