zaterdag 22 september 2018

Natuurwandeling Netersel - De Grijze Steen

Vanmorgen ben ik vanuit Netersel (nabij de Schipstaarten) door de bossen, langs de Groote Beerze wandelend naar Natuurgebied De Grijze Steen in Casteren. De oversteek naar de Casterse kant van de Groote Beerze ging via de betonplaten van een van de stuwen die in de beek zijn opgenomen. Vandaar uit, via de stalen loopbrug over de Groote Beerze weer terug naar Netersel. Het wandelrondje had een afstand van 7,5 km.

De wandeling ging weerszijde van de Groote Beerze, tussen Netersel en Casteren.

Beschrijving van het gebied.
In Netersel begon de route aan de Fons van der Heijdenstraat om de via het Rietbroek / Beemden via de stuw naar de overkant van de Groote Beerze verder te gaan. Aan de Casterse kant het het gebied De Biezegoren. Verderop, met de stroom van de beek mee, kom je in natuurgebied De Grijze Steen. Na de Grijze Steen gaat het terug naar de Neterselse kant van de Groote Beerze. Bij de zandvang, een verbreedt deel van de beek waar het zand en ander vaste delen die met het beekwater worden meegevoerd kunnen bezinken, ligt een stalen blak met leuning over het water. Het is een wandelbrug die in een van de wandelroutes is opgenomen. Via de Steenselaar en De Beemden gaat de route weer terug naar het vertrekpunt.

Het pad dat in Netersel naar de Groote Beerze leidt, de stuw en de met riet begroeide overs van de beek.

Herinrichting beekdal
Vanaf de splitsing Dalemstroompje en Aa of Goorloop tot aan de noordkant van Westelbeers, krijgt de beek een meer natuurlijke, slingerende loop. Bij Beersbroek, ten westen van de beek en deels op Netersels en deels op het grondgebied van Westelbeers, is dit in het verleden al gerealiseerd. De beek zal minder diep worden en ruimte krijgen om gecontroleerd buiten zijn zomerbed te kunnen treden. Dit alles moet bijdragen aan een meer gedoseerde waterafvoer, minder wateroverlast en minder last van droogte. Om de waterafhankelijke natuur te versterken, worden maatregelen genomen om meer water vast te houden in de natuurgebieden bij de Grijze Steen en Steenselaar. Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Het waterschap is nu bezig met de voorbereiding van de plannen. Dit gebeurt samen met Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en andere partners en in overleg met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.

Natuurgebied De Grijze Steen ligt tussen Casteren en Middelbeers en vormt een overgangsgebied tussen de geheel ontgonnen Landschotse Heide en het dal van de Groote Beerze. Je kunt er een open heideveld aantreffen waar Klein warkruid, Moeraswolfsklauw, Zonnedauw en Klokjesgentiaan te vinden is. De heide gaat aan de westzijde over in een loofhoutbos. Langs de Beerze vind je nog enkele bloemrijke graslanden.

Gewoon elfenbank in verschillende opstellingen.

Gewone zwavelkopjes.

Een Dennenvoetzwam van 45 cm doorsnede.

Berkenzwam.

Links; de Echte tonderzwam, rechts; de Roodporiehoutzwam.

Van deze zwam weet ik de naam nog niet.

Dove Heidelucifer, een korstmos.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten