dinsdag 10 mei 2022

Leeftijden jonge koolmezen in het nest

In het kader van nestkastentellingen voor Sovon (Stichting vogelonderzoek Nederland, tel ik o.a. het leggen van eieren, het uitkomen van de jonge kuikens tot en met het uitvliegen. Normaal mag dat niet omdat het verstorend kan werken. Om dit wel te mogen moet je een geregistreerd teller zijn en over de benodigde vergunning beschikken. Ik beschik over deze vergunning voor Nestkaartenprojecten, maar dan nog moet je met veel zorg de tellingen uitvoeren. De foto's van deze mezen zijn gemaakt met een ingebouwde camera (nestkasten op eigen terrein). De leeftijd; 1, 3, 5 en 10 dagen.


Jonge koolmees kuikens op de dag dat ze uit het ei kwamen (dag 1).

Koolmezen broeden van begin februari t/m eind juni. Als het voorjaar langdurig koud is en de bomen en struiken geen of onvoldoende wordt het broeden uitgesteld tot het moment dat er rupsen zijn om hun jonen te voeren,

Nestonderzoek
Aanwijzingen die worden gegeven om nesten te vinden en hun lotgevallen te volgen, zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoek in het kader van het Nestkaartenproject of verwante projecten. Belangrijk: ga niet zelf op pad (zonder vergunning nesten zoeken is verboden). Voor het nestonderzoek is namelijk een speciaal registratiebewijs nodig, waarmee je geen ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet nodig hebt. Voor beschermde soorten in voor het aangewezen Natura 2000-gebieden heb je daarnaast een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig om de nesten te mogen bezoeken. Nesten zoeken zonder registratiebewijs en/of vergunning is illegaal, los van de zelf te regelen toestemming van de terreineigenaar. De onderzoeker wordt geacht zich volledig te houden aan de aanwijzingen in de projecthandleiding.


De leeftijd; 1, 3, 5 en 10 dagen. De foto's van deze mezen zijn gemaakt met een ingebouwde camera.