donderdag 12 januari 2023

Hoog water in de Groote Beerze

Hoog water in de Groote Beerze, bij de voetgangersbrug en voorde tussen de Schipstaarten, Netersel en De Biezegoren, Casteren. De natte weken brengen grondwaterstand weer op peil, en dat is nog altijd nodig. In de zomer van het vorige jaar is de herinrichting van het Beekdal van de Groote Beerze, traject 1 en 3 afgerond.


Hoog water in de Groote Beerze, bij de voetgangersbrug en voorde.

Het doel van de herinrichtingen was gericht op het terugdringen van de verdroging en om water op te vangen als het veel regend. De waterbergingen en de langzamere afvoed van water moet het grondwaterpijl verhogen, zodat in tijden van droogte het grondwaterpijl niet te ver zakt.

In Noord Brabant wordt de grondwaterstand constant gemeten met 112 peilbuizen. De grondwaterstand is er hoger dan de stand die eens in de tien jaar voorkomt. December was een natte maand en ook nu in januari is het erg nat. Normaal valt er rond de 100 mm, maar nu is er tussen de 105 en 155 mm regen gevallen. De waterschappen hebben veel beken heringericht waarbij de beken weer zijn gaan meanderen en de bodem van de beken zijn verondiept. Ook zijn de sloten verondiept om zo de drainagewerking te verminderen. In veel natuurgebieden zijn de slotjes zelfs helemaal gedempt. Bij de beken en rivieren die nog niet zijn aangepakt worden de stuwen hoger gehouden in de sloten zijn schotten geplaatst zoveel mogelijk water vast te houden en in de grond te laten trekken. Ook in de natte periode blijven ze dat doen zodat het grondwater is aangevuld als we richting het voorjaar gaan. In het voorjaar is het de laatste jaren vaak erg droog.