donderdag 18 februari 2016

Oude vervallen schuur

Als vanaf de Neterselsedijk (van Netersel naar Lage Mierde) rechtsaf de Dunsedijk af rijdt, zie je eenmaal op het zandpad aan de linker kant een oude vervallen schuur. Mooi, oud, maar dat blijft niet zo.

De oude vervallen schuur wordt herbouwd.

De schuur zal worden gesloopt om te worden herbouwd en krijgt de functie van exclusieve groep accommodatie. Door deze functie is er geen sprake van een echte erfinrichting, maar kan het gebouw midden in het grasland staan. Het pad vanaf de Dunsedijk zal gebruikt worden als toegangsweg. Het pad is onverhard en dat zal in de toekomst ook zo blijven.

De erfinrichting is heel eenvoudig en bestaat uit twee terrasruimtes aan weerzijden van het gebouw met de centrale bestratingsband die doorloopt door het gebouw. Aan de noordwestelijke zijde is ruimte voor het parkeren van 8 tot 10 auto’s. Er wordt geparkeerd vanaf de half verharde weg in de richting van het gebouw.

De bestaande half verharding zal hiervoor pleksgewijs worden verbreed. Gezien de beperkte oppervlakte van de verharding en de groene omgeving wordt er vanuit gegaan dat het hemelwater tussen en nabij de half verharding in het gebied kan infiltreren.

De schuur staat op instorten.

Dit oude huisje deed bijna een eeuw dienst als ambtswoning van de boswachter. Mogelijk is dit de stijl zoals de schuur er uit gaat zien.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten