donderdag 23 maart 2023

Uitslag Waterschapsverkiezingen De Dommel

Op woensdag 15 maart mocht heel Nederland naar de stemlokalen voor de Provinciale- en de Waterschapsverkiezingen. In mijn regio waren de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel van groot belang. Het bepaalt uiteindelijk hoe er in mijn omgeving wordt omgegaan met de maatregelen die de natuur weer een duw in de rug moeten geven. Water Natuurlijk behaalt meeste zetels bij de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk is de komende vier jaar met 7 zetels vertegenwoordigd. Landelijk gezien behaalde BBB de meeste zetels. In het bestuur van De Dommel zijn ze met vier zetels een gedeelde tweede partij, samen met de VVD. Bij waterschap Aa en Maas behaalde Water Natuurlijk 8 zetels, tegen 7 voor BBB.


Van Links naar rechts: Leonhard Schrofer, Julis de Quartel, Corinne Aerdts, Mari de Bijl (met hoed), Mado Ruijs, Gudule Martens, Jac Hendriks, Max Tollenaar, Gerard Lijten, Mirjam Bemelmans, Maarten Dewachter, Veerle Slegers. Foto: Bea Straver (waternatuurlijk.nl)

Noord-Brabant telt vier waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Aa en Maas. Bij alle vier is de opkomst veel hoger dan vier jaar geleden. Bij waterschap Brabantse Delta spreken ze zelfs van 'een historisch hoge opkomst'. Daar was het opkomstpercentage 46,3 %. Vier jaar geleden was dit nog maar 37,8%. Bij waterschap Rivierenland was de opkomst rond de vijftig procent. Water Natuurlijk blijft ook na het definitief tellen van de stemmen de grootste binnen de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. De partij is daarom nu aan zet bij de formatieonderhandelingen. zijn er veranderingen op het gebied van de geborgde zetels. Van die ‘vaste plekken’ blijven er door een wetswijziging nog maar vier per waterschap over: twee zetels voor vertegenwoordigers van boeren en twee voor natuurterreineigenaren. Daarnaast is het niet langer verplicht dat er minstens één ‘geborgde’ plaatsneemt in het dagelijks bestuur.

Water Natuurlijk is opgericht door Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties en Sportvisserij Nederland en vindt brede steun bij organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Water Natuurlijk werkt nauw samen met; Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, IVN natuur educatie, De Vlinderstichting, Wandelnet, Zoogdier vereniging, Natuur en Milieufederaties, RAVON, KNNV vereniging voor veldbiologie, NOB, Sportvisserij Nederland, Erfgoedvereniging Heemschut en Landschappen NL.

Voorlopige uitslag
De definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Waterschap De Dommel: ( ) = aantal zetels in 2019

Lijst Partij Zetels 2023 (Zetels 2019)
Lijst 1 Water Natuurlijk 7 (8)
Lijst 2 VVD 4 (4)
Lijst 3 CDA 2 (4)
Lijst 4 Partij van de Arbeid 3 (3)
Lijst 5 50PLUS 1 (2)
Lijst 6 Werken aan Water 1 (1)
Lijst 7 AWP voor water, klimaat en natuur 1 (1)
Lijst 8 Partij voor de Dieren 3 (-)
Lijst 9 Bedrijfsbelangen 0 (-)
Lijst 10 Belang van Nederland 0 (-)
Lijst 11 BBB 4 (-)
Lijst 12 Ouderen Appèl - Hart voor Wate 0 (0)