maandag 6 maart 2023

Beton storten om uitdijen weg te voorkomen

Wie de laatste weken met de auto van Netersel naar Casteren wou rijden moest een omleidingsroute volgen. Er wordt aan de weg gewerkt. Vorig jaar zijn aan een zijde van de weg oude eikenbomen verwijderd omdat afvallende takken gevaar opleverden voor het verkeer. Nu zijn ook de bomen aan de andere zijde verwijderd. Inmiddels is de berm aan de noordzijde uitgereden waardoor de weg niet voldoende meer wordt ondersteund. Nieuwe gestorte kantopsluiting moeten voorkomen dat de kinderkopjesweg uitgereden wordt.


Het storten van een zware betonnen kantopsluiting langs de kinderkopjesweg vanaf De Hoeve in Netersel tot Kranenberg in Casteren.

Er zullen aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd aan De Hoeve - Netersel en Kranenberg - Casteren. Door de vele werkzaamheden in de berm, is de aanwezige (smalle) betonnen strook uitgezakt. Om te voorkomen dat op termijn de gehele kasseienweg moet worden herstraat, is ervoor gekozen om beide kanten van de weg te verstevigen. Ook worden er nieuwe bomen geplant. Het werk wordt uitgevoerd door Roos Groep (Bladel) en Idverde (Veldhoven). Als alles volgens plan verloopt, zal de weg in week 16 van dit jaar weer opengesteld worden. Het groot onderhoud aan de De Hoeve (riool, waterpersleiding en bijkomende werken duren nog tot week 40 van dit jaar (begin oktober).

We laten deze werkzaamheden bewust samenvallen met de werkzaamheden aan De Hoeve in het centrum van Netersel, omdat de omleiding al aanwezig is en we de hinder hierdoor zo veel mogelijk kunnen beperken. Er zal gestart worden op 27 februari; gedurende 6 à 7 weken zal de Kranenberg richting Casteren afgesloten zijn voor verkeer (zie rode lijn op de afbeelding). Fietsers kunnen wel gewoon gebruik maken van het fietspad. Automobilisten worden omgeleid via Het Bosch.


Meer info op: https://www.bladel.nl/wegwerkzaamheden-de-hoeve-netersel-en-kranenberg-casteren