dinsdag 10 september 2019

De Witte Kwikstaart op het Beleven

Bij dit vogeltje kwam de 2x teleconverter wel goed van pas, die ik aan mij telelens had gekoppeld. Hoewel de afstand niet meer was dan ongeveer 30 meter, een Witte Kwikstaart is maar een klein vogeltje die met zijn lange staart niet meer dan 17 cm meet, was het vogeltje toch goed vast te leggen op de gevoelige digitale plaat. Onderstaande foto's zijn dan ook gemaakt met een 1000 mm telelens op een DX cropcamera, wat een equivalent is van 1500 mm ten opzichten van een full frame camera.

De Witte kwikstaart in de wind op een paal in het water van het Beleven.

De Witte kwikstaart is een van de meest algemene broedvogels van Nederland. Vooral op het platteland te vinden. Op erven maar ook tussen de poten van koeien, paarden en schapen in de hoop dat die insecten of larven omhoog duwen. De witte kwikstaart beweegt voortdurend zijn staartje op en neer. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar ook in slootkanten en in de zeereep. Meestal in de menselijke omgeving.

De Witte kwikstaart kun je tegenkomen in min of meer open land: platteland, akkers, gorzen en slikken, graslanden, oevers, park en tuin, golfbanen, stedelijk gebied, industrieterreinen en op meer uitgestrekte weilanden. Overal waar insecten te vinden zijn. Tijdens broedtijd een voorkeur voor het kleinschalig cultuurlandschap. Bijna nergens in hoge dichtheden. Vanaf juli verzamelen zich groepjes, meestal jonge vogels, op plekken met veel voedsel. Ze slapen dan samen met enkele honderden vogels.


De Witte kwikstaart (Motacilla alba) is een zangvogel uit de familie van de kwikstaarten en piepers. De witte kwikstaart is 16,5 tot 19 cm lang (inclusief staart). Het is een slanke vogel met smalle, zwart-witte staart die hij voortdurend op en neer beweegt. Een volwassen mannetje heeft een kenmerkend zwart-wit patroon op de kop. De streek rond het oog is wit, de kopkap en het borststuk zijn zwart. De meest voorkomende ondersoort heeft een grijze rug. Het legsel bestaat uit vijf tot zes blauwe, grijze of geelachtige eieren met grijze vlekjes.

Bij de Witte kwikstaart juveniel is de zwarte borstvlek nog niet op formaat.

De Juveniel is valer, in zijn eerste maanden ook iets bruiner, zonder de karakteristieke kop-patroon van de adult en met smalle borstband, zoals de adult in winterkleed.