maandag 28 maart 2016

Ruim 17 miljoen trekvogels in 2015

Vogelliefhebbers hebben vorig jaar ruim 17,2 miljoen trekvogels geteld. Deze trektellers gaven de resultaten door van tellingen gedurende 30 duizend uren. Trektellen is het vanaf een vast punt tellen van overtrekkende vogels. Dat staat in het jaarverslag van Trektellen.nl, de site waar de resultaten kunnen worden ingevoerd.

De Keep verblijft in de winter in Nederland en broedt voornamelijk in het noorden van Europa

In Nederland worden al ongeveer een eeuw trekvogels geteld, voor het eerst vanaf een duintop en een hoteldak in Noordwijk. Inmiddels is het mogelijk de telling via een app door te geven.

Vorig jaar waren de trektellers vooral enthousiast over de massale trek van storm- en kokmeeuwen begin april. Ook trokken vanuit het IJsselmeergebied half juli ineens grote aantallen visdieven weg. Hoewel oktober normaal gesproken de trekmaand bij uitstek is, viel de score toen tegen.

Op de site van Nature Today staat dat de voorjaarstrek nu in volle gang is. Door de tegenwind (uit noordelijke richting) en veel bewolking (die de trekkers goed doet afsteken) zijn de vogels goed te zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten