zaterdag 26 maart 2016

Landgoed Wellenseind (1)

Landgoed Wellenseind ligt in Lage Mierde en is een bijzonder landgoed met bijzondere kenmerken. Éen van die kenmerken is de grote landschappelijke gevarieerdheid. De twee meanderende beken, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, zijn de kern van het geheel.

Geen verboden toegang voor mij. Ik heb toestemming om hier de komende tijd te vertoeven en foto's te maken.

De beekdalen, gelegen tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van hoe vroeger grote delen van Noord Brabant er uit hebben gezien. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen één van de parels van het landgoed dat privébezit is van de textielfamilie Zeeman, die ook op het landgoed woont.

De hoogteverschillen en de aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers voor een grote variatie en een zeer compleet landschap in een relatief klein gebied.

De ontwikkeling van het landgoed begon in 1915. Het oude agrarische landschap, met zijn akkers, beemden en heidevelden is geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bosgebied waar het accent vooral kwam te liggen op de jacht, visvangst en in mindere mate houtproductie. Tal van sporen herinneren echter nog aan het oude agrarische verleden, zoals de percelenring, de veestal (eerde beschreven in Oude vervallen schuur), schaapskooi en het stelsel van wegen en paden.

De Schaapskooi

Met uitzondering van het park getuigen de gebouwen en de inrichting van soberheid en ingetogenheid. Geen grote villa, geen statige lanen, maar een boerderij die als landhuis diende. Zandwegen die de verschillende delen van het landgoed met elkaar verbinden en functionele gebouwen die verspreid op het landgoed staan. Landgoed Wellenseind is niet ingericht om er mee te pronken.

Gesteld kan worden dat Landgoed Wellenseind een gaaf bewaard gebleven gebied is, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar komen. Het is bijzonder door de wijze waarop de eigenaren het landgoed zijn bijzondere afwisselende karakter hebben gegeven.

Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de schaapskooi en de veelstal te restaureren, waarbij de veestal een groepsaccommodatie wordt. Verder omvat het plan om het gekanaliseerde deel van de Reusel af te sluiten als hoofdstroom van de beek en het oude tracé van de Reusel weer nieuw leven in te blazen. De oude loop van de Reusel meandert door het landgoed. Daar waar het stroomgebied dat niet doet wil men meer kronkels in de beek aanleggen. Als dat allemaal is gerealiseerd wordt een deel van het landgoed open gesteld voor publiek en wordt er educatieve activiteiten en kleinschalige recreatie mogelijk, maar dat kan nog minimaal twee jaar duren.

Li: De vijver ligt langs het nog gekanaliseerde deel van de Reusel - Re: De foto schuilhut staat klaar.

In de wortelstronk van een omgewaaide boom heeft een IJsvogel een nestgang gegraven

De sloten, rabatten en plassen houden het water meer vast, dan dat het water wordt afgevoerd.

Re: Ook kleine zangvogels voelen zich thuis op het landgoed, zoals deze Fitis.

De oude schaapskooi

Li: De waterstand meter geeft nu geeft ruim 1100 aan. Re: Een van de gemetselde stenen boogbrugjes over de Reusel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten