woensdag 27 december 2023

Slideshow: Hoogwater in de Groote Beerze

Nederland maakt natte tijden door. In de grote rivieren bereikten de waterstanden de hoogste in 13 jaar. Als de grote rivieren het water niet af kunnen voeren, ontstaat er een stremming in de doorstroom van water uit de kleinere rivieren en de beken. Geen wonder dat bij de aanhoudende regen het water in de sloten en beken buiten de oevers treedt. Zo ook in Netersel waar de Groote Beerze hermeandert is en langs de oevers het water de ruimte heeft gekregen om de graslanden en de broekbossen te bevloeien.


Slideshow: Hoogwater in de Groote Beerze

Het water op het wandelpad naar de voetgangersbrug staat zo hoog, dat de brug niet droog te bereiken is. Het water liep bijna over de rand van mijn laarzen, en daar was het nog niet op z'n diepst. De slideshow toont de omgeving van de Groote Beerze, tussen Netersel en Casteren. De Groote Beerze is de belangrijkste en grootste beek in de "Acht Zaligheden", een achttal dorpen binnen de Brabantse Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel.


De Groote Beerze is een beek in de Nederlandse provincie Noord-Brabant die ligt in het stroomgebied van waterschap De Dommel. Vanaf Hapert en Bladel tot de samenvoeging met de Kleine Beerze hoort de Groote Beerze tot het Natura 2000 gebied Kempenland-West, vooral wegens het voorkomen van de Drijvende waterweegbree. De Groote Beerze ontspringt in de gemeente Lommel, in het gebied Blekerheide. Vandaar stroomt ze als Aa of Goorloop in noordelijke richting, waar ze de Nederlandse grens overschrijdt in de gemeente Bergeijk, niet ver van de Stevensbergen. Ze loopt door Boswachterij De Kempen, raakt nog eenmaal de Belgische grens bij Grenspaal 197 en stroomt dan langs Bladel. Bij Hapert voegt het Dalemstroompje zich bij de beek die voortaan Groote Beerze gaat heten.

Ten zuiden van Casteren komt het Wagenbroeks Loopje in de beek uit, die vervolgens omgeven wordt door het natuurgebied Dal van de Groote Beerze, en hierna stroomt de beek langs de Neterselse Heide en de Landschotse Heide in de gemeente Oirschot via de Aardbossen.