zaterdag 16 december 2023

Fijne Feestdagen en een Gelukkig en gezond 2024

Fijne Feestdagen en een Gelukkig en gezond 2024. Een terugblik of samenvatten van het jaar 2023 is wat we vaak doen als het jaar ten einde loopt. Over 15 dagen is het al weer oudejaarsavond. Mijn mooiste filmproject van 2023 was het filmen van de natuurontwikkeling van een waterbergingsplas aan het Schotelven in Netersel, mijn geboorteplaats waar ik ook tot mijn 27e heb gewoond. Van de eerste video opnames van Nieuw vogel habitat op waterberging Schotelven tot aan de voltooiing duurde 2 maanden.


Fijne Feestdagen en een Gelukkig en gezond 2024

Ruim een jaar geleden onderging ik een heupoperatie, waarbij de heupkom werd vervangen. De revalidatie duurde langer dan verwacht. Dat komt mede door een versleten onderrug. Maar inmiddels gaat het weer goed en heb ik nog nauwelijks klachten. Als ik kan zit ik elke dag op de fiets en verken zo de natuur, op zoek naar bijzondere plekken om te fotograferen, maar in het bijzonder ook om te filmen. De verkenningen gaan over zand en fietspaden, vaak niet interessant genoeg om te fotograferen of te filmen. De foto's die dan maakt zijn voornamelijk voor Twitter of waarneming.nl. Een enkele keer kom ik wat tegen waarvoor ik een oudere videocamera uit mijn fietstas haal en wat beelden maak, waar ik misschien later de kans niet meer voor krijg. Veelal heb ik mijn Panasonic 4K videocamera in de fietstas en een kleine en lichtgewicht statief op de bagagedrager bij me.

Helaas gaat het met de natuur steeds slechter. De insecten nemen in aantal en soorten verder af, wat je ook terugziet in de vogelpopulatie. Zo bouwde ik in oktober 2016 bij onze schuur in Netersel een fotohut, waar ik in 3 jaar tijd 34 verschillende vogels spotten en fotografeerde, waaronder de; Appelvink, Boomklever, Goudhaantje, Groene specht, Groenling, Grote bonte specht, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Keep, Koolmees, Koperwiek, Kramsvogel, Kruisbek, Kuifmees, Merel, Pestvogel, Pimpelmees, Staartmees, Ringmus, Roodborst, Vink, Vlaamse gaai, Vuurgoudhaantje, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zanglijster, Zwarte mees en Zwartkop.

Het aantal vogels dat nu nog bij de fotohut te spotten val is er afgenomen. Vooral het soorten aantal is drastisch minder geworden. Nu zie je daar nog de Kool- en Pimpelmees, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Merel, Roodborst, Vink, Vlaamse gaai, Winterkoning, Zanglijster en de Zwartkop. Een enkele keer een boomklever en de Groene specht. De Keep, Koperwiek, Kramsvogel, Kruisbek, Kuifmees, Pestvogel, Staartmees, Ringmus, Vuurgoudhaantje, Witte kwikstaart en Zwarte mees heb ik al een paar jaren niet meer gespot bij de fotohut. Ook in de vennen, bossen en op de heide zijn de aantallen afgenomen. Dat is ook waar Sovon en Vogelbescherming Nederland over schrijven. Enerzijds speelt de verdroging daar een rol in, maar ook het veelvuldig gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw. De waterschappen werken hard om de verdroging aan te pakken. Zo zijn er al veel beekherstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de beekjes verondiept werden en de beekloop weer de oorspronkelijke meandering terug kregen.

Gronden - voornamelijk grasland - die aan natuurgebieden grenzen zijn aangekocht waar de vruchtbaren toplaag af werd geschraapt. De oude onderlaag bevat nog veel zaden van planten die daar voor de ruilverkaveling van einde jaren 60 en begin jaren 70 groeiden. Doordat de grond nu veel armer is aan meststoffen krijgen planten die goed op arme grond gedijen weer een kans. Een kruidenrijke plantenweide met veel kruidenplanten geven weer nectar en stuifmeel voor insecten. Dat is goed voor de bestuiving en de voedsel beschikbaarheid voor broedvogels die hun jonge kuikentjes daar mee kunnen voeden. Het kan niemand ontgaan zijn dat het de laatste anderhalve tot twee maanden erg nat is geworden. Het heeft dan ook veel geregend. Het regenwater worde zo lang mogelijk vast gehouden om de grondwater voorraad aan te vullen. In de zomermaanden - als het bijna niet regent - is er dan weer vocht in de bodem voor de kiemende planten en de landbouw. Ook de drankindustrie gebruikt veel grondwater voor frisdrank en bier. Maar ook koelwater voor industriƫle doeleinde wordt opgepompt.

De eerste tekenen van natuurherstel zijn al merkbaar. Maar laten we de aandacht niet verslappen met het oog op het terugdringen van de droogte. Als we ook nog het gebruik van pesticide gebruik terug kunnen dringen, gaan we echt de goede richting in.

Fijne feestdagen en blijf gezond. Geniet van de natuur, bijf op de opengestelde paden en houdt de honden aan de lijn.