vrijdag 15 december 2023

Abonneer op mijn YouTube kanaal

Bezoek mijn YouTube kanaal en abonneer. Vergeet niet het belletje aan te zetten zodat u een melding krijgt als een nieuwe video is toegevoegd aan mijn kanaal, zodat u niets mist. Ruim 705 abonnees gingen u voor. Met 265 natuurvideo's sinds 26 dec 2014. youtube.com/JozefvanderHeijden.


Op mijn YouTube kanaal vind je voornamelijk natuurfilms, vooral vogel gerelateerde video's. Maar ook libellen en andere insecten en natuurontwikkelingen. Vergunninghouder voor diverse natuurreservaten in de Brabantse Kempen, Zuid Nederland. Het filmen van de "Herinrichting Beekdal Groote Beerze" was en project dat mij bizonder aansprak, omdat het in het gebied ligt waar ik mij jeugd doorbracht.

On my YouTube channel you will mainly find nature films, especially bird related videos. But also dragonflies and other insects and nature developments. Permit holder for various nature reserves in the Brabantse Kempen, South of the Netherlands. Filming the "Refurbishment of Beekdal Groote Beerze" was a project that particularly appealed to me, because it is located in the area where I spent my childhood.