zondag 22 oktober 2023

Waterberging water stroomt over de zandweg

Het water in de waterberging aan het Schotelven in Netersel is zo hoog gestegen dat het over de zandweg wegstroomt, het naastgelegen bos in. Dat is weer een positieve ontwikkeling voor de watervogels die het afgelopen broedseizoen daar gebroed hebben en waarschijnlijk dat weer gaan doen. Voor de grondwaterstand en het bos die het water goed kunnen gebruiken is dat ook positief.


Hoog water in de waterberging aan het Schotelven.

De afgelopen week heeft het weer veel geregend. Gisteren en eergisteren samen ruim 35 mm. Een nat najaar is weer nodig om de grondwaterstand weer op een niveau te brengen zodat er de komende droge zomer voldoende voorraad is voor de natuur, onze drinkwatervoorziening, de landbouw en de industrie. Er viel in september al meer neerslag dan gebruikelijk. De grondwaterstanden staan onverminderd hoger dan gemiddeld, ondanks een heuse regionale hittegolf van 4 tot en met 12 september. De grondwaterstanden zijn tijdens die droge week met ongeveer 5 tot 20 cm gedaald. Waar het kan houden de waterschappen de de stuwen hoog. De afgelopen maand viel er tussen de 60 en 100 mm neerslag. Normaal valt in september ongeveer 60 mm. Oktober is ook natter als gemiddeld. De vennen, beken en sloten staan goed gevuld. Een goed beging richting de herfst en winter.


Het hoge water stroomt, net als de vorige winter over de zandweg het naastgelegen bos in. Als je hier wilt gaan wandelen of fietsen zijn laarzen geen overbodige luxe. De plassen zijn diep en niet in teschatten waar ze diep of ondiep zijn Het water is troebel door het landbouwverkeer en de terreinvoertuigen die door de plassen rijden.