dinsdag 7 december 2021

Het water heeft het vlonderpad bereikt

Het nieuwe vlonderpad dat in het beekdal van de Groote Beerze (Grijze Steen) langs de voormalige BZ40 sloot is aangelegd staat inmiddels met de poten in het water. De grond van het voormalige onderhoudspad is afgegraven om bij hoog water de lager gelegen delen met elkaar te verbinden. Om het wandelpad begaanbaar te houden is het vlonderpad aangelegd.


Het vlonderpad staat met de poten in het water, maar wandelaars houden hun voeten droog.

Naast de geplande aanleg van drie bruggen en één voorde, is er langs de huidige BZ40, tussen de Westelbeersedijk en de Groote Beerze, een vlonderpad aangebracht. De bruggen en de voorde volgen nog. Dit om het huidige wandelpad toegankelijk te houden bij het onderwater zetten van het waterbergingsgebied. Tevens maakt de aanleg van een vlonderpad het herstel van een stroomgeul mogelijk. Door het vlonderpad te ontwerpen tot een hoogte van 21.75m +NAP blijft het pad toegankelijk tot aan de Groote Beerze. Het vlonderpad is 1 meter breed en heeft een lengte van ongeveer 75 meter.