vrijdag 23 juli 2021

Nest van Grauwe vliegenvanger naar Naturalis

Vanmorgen is het oude nest met eitjes van de Grauwe vliegenvanger door Pepijn Kamminga - Senior Collectionmanager Birds & Mammals van Naturalis - bij mij opgehaald. Ik vond het nest 3 oktober van vorig jaar op de zolder van onze schuur. Een Grauwe vliegenvanger had het nest voortijdig verlaten en was nog in perfecte staat. Mogelijk is een van beide broedvogels ten prooi gevallen door een predator. Via Sovon ben ik eind vorig jaar in contact gekomen met Naturalis.


Het verlaten nest van een Grauwe vliegenvanger, met de eitjes er nog in. (foto's gemaakt met de telefoon)

Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis is ontstaan uit een fusie tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch Museum Naturalis. Sinds 2012 wordt de naam Naturalis Biodiversity Center gebruikt. Het instituut beheert het grootste deel van de Nederlandse natuurhistorische collecties. De totale collectie van Naturalis Biodiversity Center behoort qua omvang tot de top vijf van de wereld en telde in 2015 ruim 42 miljoen objecten. Het museum informeert het publiek over de biodiversiteit op aarde. Belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van moderne educatieve trajecten voor basis- en voortgezet onderwijs. In 2014 trok het museum 303 duizend bezoekers, waaronder 50 duizend leerlingen.

Naturalis had nog geen nest van de Grauwe vliegenvanger in de collectie en waren erg geïnteresseerd is het nest. Het nest zou al eerder opgehaald worden, maar is de de Corona pandemie en de contactbeperkingen uitgesteld tot het risico op besmetting was afgenomen. In bijna 200 jaar tijd is de (rijks)collectie van Naturalis uitgegroeid tot een verzameling van ruim 40 miljoen objecten! Die enorme hoeveelheid objecten uit de natuur is de basis voor onderzoek naar wereldwijde biodiversiteit en geologie. Onze collectie is onderverdeeld in: botanie, geologie, gewervelden, ongewervelden, entomologie, boeken en type-catalogi. Ondanks de grote omvang van de collectie (waaronder ruim 380 duizend vogels) is er nog altijd iets wat er nog ontbreekt. Zoals het nest met eitjes van een Grauwe vliegenvanger. Ik had ook nog twee nesten van een Koolmees die niet uitgebroed waren. Ook die zijn mee naar Leiden voor het natuur museum.


Grauwe vliegenvangers houden zich vooral op in bosranden en open bossen, maar ook in open gebouwen zoals een open schuur. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. De grauwe vliegenvanger is grijsbruin van kleur en valt daardoor niet op. Ook het geluid is niet erg opvallend, waardoor de soort vaak over het hoofd wordt gezien.