woensdag 28 oktober 2015

Beekherstel Kleine Beerze tussen Vessem en Oostelbeers

Waterschap De Dommel, Oirschot en Brabants Landschap beginnen met voorbereidingen voor uitvoering van het project Beekherstel Kleine Beerze. De komende jaren wordt acht kilometer van de beek tussen Vessem en Oostelbeers verbeterd met onder meer de aanleg van bochten.

Start uitvoering beekherstel Kleine Beerze
Waterschap De Dommel, gemeente Oirschot en Stichting Het Noordbrabants Landschap zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het project Beekherstel Kleine Beerze traject Middelbeers – Landgoed Baest.


De rechte beek gaat op dit traject meer slingeren waardoor de stroomsnelheid van het water zal toenemen. Langs de randen wordt het een stuk groener met bomen en struikgewas. Twee nieuwe poelen vergroten het leefgebied van amfibieƫn. Deze natuurlijke strook langs de Kleine Beerze vormt een ecologische verbinding tussen natuurgebieden voor kleine zoogdieren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Beers uit Hoogeloon.

Doordat de beek is rechtgetrokken en deels verbreed, is de Kleine Beerze in de loop der jaren gedeeltelijk zijn natuurlijke loop verloren. Hierdoor is veel kwaliteit in de beek en in het beekdal verloren gegaan. Veel planten en vissoorten zijn verdwenen of sterk in aantal en kwaliteit achteruitgegaan.

Door de Kleine Beerze en de omliggende percelen opnieuw in te richten worden de gezamenlijke doelen van Waterschap, Provincie en gemeente Oirschot voor dit gebied gerealiseerd.

Start uitvoering
De komende jaren wordt de Kleine Beerze van Vessem tot Oostelbeers over ruim 8 km lengte aangepakt. Dit najaar start de eerste uitvoeringsfase van het project, 1 kilometer wordt opnieuw ingericht. Op 26 oktober aanstaande begint aannemer Van Beers met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 2 november starten zij met de graafwerkzaamheden.

In de eerste week januari 2016 worden duikers onder de Neereindseweg en Baesterdijk aangelegd. Dit zijn buizen die ervoor zorgen dat de Kleine Beerze onder de wegen door kan stromen. De buizen worden zo ingericht dat ook kleine zoogdieren de Neereindeseweg en Baesterdijk veilig kunnen passeren.

Uitvoering werkzaamheden en financiering
Waterschap de Dommel en de gemeente Oirschot werken bij project samen met Stichting Het Noordbrabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. De verwachting is dat het werk begin 2016 wordt afgerond. Het project komt mede tot stand door financiƫle samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.