maandag 3 oktober 2016

Rondom de Flaestoren

Vandaag was het rustig op het water van de Flaes, op landgoed 'de Utrecht'. De Flaestoren staat volgens de beschrijvingen die er zijn op het grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek, maar dat is niet juist. De fietspad ligt precies op de grens van gemeente Hilvarenbeek en Reusel de Mierde, en de toren staat net aan de kant van Lage Mierde, wat een van de dorpen is die toebehoren aan gemeente Reusel de Mierde.

Waarschijnlijk is de locatie vermeld als gem Hilvarenbeek omdat het kantoor van het landgoed gelegen is aan de Torendreef in Esbeek (gem. Hilvarenbeek).

Om in de 24 meter hoge toren te komen moet u wel een munt van € 1,- in de automaat werpen, waarna de draaideur opent.

De toren biedt uitzicht over een deel van Landgoed De Utrecht. De totale kosten bedroeg ongeveer 360.000 euro, waarvan 160.000 euro door de provincie werd gesubsidieerd. Het bedrijfsleven legde twee ton bij. Het ontwerp is opgetrokken uit staal en hout, waaronder tien bomen. Aan staal weegt het gevaarte al 26,5 ton. Om in de toren te komen moet u wel een munt van € 1,- in de automaat werpen, waarna de draaideur opent. Die toegangsbijdrage is een tegemoetkoming van de hoge bouwkosten. Denk er wel om, munten van € 1,- bij te dragen, andere munten werken niet.

Vogelsoorten: Aalscholver, Boomkruiper, Buizerd, Dodaars, Fuut, Grauwe Gans, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Koolmees, Kuifeend, Merel, Torenvalk, Vink, Wilde Eend en de Wintertaling, en in het najaar trekvogels zoals de Zwarte ooievaar, de Lepelaars en de Kraanvogel.

De Zwarte ooievaars en lepelaars zijn verder naar het zuiden getrokken. De Aalscholvers (links) en de Grote zilverreiger (rechts) blijven nog even.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten