donderdag 19 juni 2014

Levendbarende hagedis

Levendbarende hagedis op het Beleven, Reusel

Daar zat i dan, de Levendbarende hagedis. De levendbarende hagedis (Zootoca vivipara - synoniem: Lacerta vivipara) leeft bij voorkeur op enigszins vochtige heide of heide met vennen en in structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten.

Levendbarende hegedis
 
Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al zegt levendbarend: ze broeden de eieren als het ware uit in het moederlichaam. De mannetjes van deze hagedis hebben een oranje buik en een licht zwarte buikpigmentering. Vrouwtjes zijn op hun buik ongepigmenteerd en gelig.
 
Levendbarende hagedis mannetje
 
Bescherming De levendbarende hagedis staat op de Rode Lijst aangemerkt als "gevoelig" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Ook heeft deze soort een beschermingstatus in de Conventie van Bern. De levendbarende hagedis is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn.
 
Levendbarende hagedis vrouwtje