woensdag 13 januari 2021

Natuurgebied De Pals na hevige regen

Als je nu door de bossen wandelt of fietst, zou je kunnen denken dat het voorlopig wel genoeg geregend heeft. Maar schijn bedriegt. De plassen die er staan zijn zeker veroorzaakt door de veelvuldige regen van de laatste tijd, maar de sliplaag in de bovengrond maakt dat het water maar langzaam weg kan trekken. Als het zand opgebouwd is uit grove korrels, zakt het water er ook snel door, en zal het sneller opdrogen.


Natuurgebied De Pals ten zuiden van Bladel is een natuurgebied waar waar veel naaldbomen staan. De grond in het gebied is normale bosgrond, geen zand waar water heel snel in weg zakt. Gaten en putten op bospaden en de singeltracks van de permanente mountainbike route blijven vrij lang gevuld met regenwater. De bovenlaag is na een regenbui ook erg modderig.
De Pals bevindt zich ten zuidoosten van het Noord Brabantse Bladel. De Pals is een bosgebied dat samen met Kroonvense Heide een oppervlakte heeft van 508 ha. Het maakt tegenwoordig deel uit van Boswachterij De Kempen en is eigendom van Staatsbosbeheer. Er is ook een weg die De Pals heet, en daaraan staat een landhuis van dezelfde naam.

Een deel van Pals is aangewezen als een Natura 2000 bosreservaat. Het bevat bestanden van Grove den die uit 1882 stammen. Om een natuurlijk milieu te verkrijgen zijn exotische bomen, met name de Amerikaanse eik, in 2004 verwijderd. In dit gebied vindt men dubbelloof en dalkruid. De rosse vleermuis en de zwarte specht komen er voor.

De video toont natuurlijk maar een deel van De Pals. Het natuurgebied is erg groot en zeer gevarieerd. Ik zal later nog wel in andere delen van het gebied opnames maken. Zo zijn er ook delen waar heidevelden het beeld vormt.