vrijdag 19 februari 2016

Kampina, Parel van Brabant

Sfeervolle vennen, kronkelende beken, bloeiende weiden, uitgestrekte heidevelden, hoog opschietende naald- en loofbossen. Met jubelende wulpen, ratelende nachtzwaluwen, musicerende roodborsttapuiten en voorbij flitsende IJsvogels. Dat is Kampina.


Natuurgebied Kampina straalt met de aangrenzende Oisterwijkse bossen en vennen het ware Brabant uit. De horica in de omgeving staalt daar natuurlijk op in. Wie de Kampina zelf wil ervaren moet beslist de NS-wandeling van Boxtel naar Oisterwijk maken. In het Brabantse natuurgebied zwaait Natuurmonumenten al ruim honderd jaar de scepter. Ën dat kun je pacht van een uitdaging noemen", verzekert boswachter Frans Kapteijns. "Dankzij de grote afwisseling aan landschap hebben we een geweldige variatie aan planten en dieren. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. We down erg ons best die grote biodiversiteit te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden."

Natte voeten houden
Een gebied met ruim tachtig vennen suggereert een hoop nattigheid. "In de winter en het vroege voorjaar is dat ook zeker zo", zegt Kapteijns. "Maar toch moeten we constateren dat het gebied verdroogt; de vennen groeien dicht en hebben last van de zware bemesting door de boeren in de omgeving." Om dit tegen te gaan werkt Natuurmonumenten momenteel, samen met Waterschap de Dommel, aan de uitvoering van het project Natte natuurparel Kampina. Vennen worden uitgebaggerd en omliggende naaldbossen gekapt. Zo straalt het onlangs gerenommeerde Winkelven weer overtuigende vitaliteit uit.Hier groeit opnieuw de vleesetende zonnedauw en hopelijk keert in de nabije toekomst de klokjesgentiaan terug. Dit fraaie bloemetje tracht op haar beurt de heideblauwtje te verleiden om haar eitjes op het plantje af te zetten. In het voorjaar klinkt hier het zachte gehinnik van de dodaarzen en broeden er zomer- en wintertalingen. enkele jaren eerder was het Belversven al aan de beurt. Hier werd een brede rietkraag gecreëerd met als resultaat dat er nu weer een paar roerdompen broedt. Vernatten helpt!

Twee kabbelden de beken
De Kampina wordt doorsnede door de Beerze en de Rosep, twee gebieds- en vooral ook sfeer bepalende riviertjes. Dankzij het natuurherstelplan kronkelen ze weer als vanouds door het landschap dat vooral rust uitademt. Fraaie zeldzame beekjuffers dansen hier boven het kabbelende water. IJsvogels flitsen heen en weer. In recordjaren telt men er meer dan twintig broedsels. Keken Brabanders vroeger met afgunst naar de Achterhoek en Zuid Limburg vanwege de daar broedende grote gele kwikstaarten, tegenwoordig herbergt de Kampina een bescheiden aantal eigen broedparen. Vooral de fraaie beek-begeleidende bossen langs de Beerze en de Rosep herbergen vogelsoorten om je vingers bij af te likken. Denk aan de nachtegaal, grauwe vliegenvanger, houtsnip, wielewaal en kleine bonte specht. De roep van de koekoek is hier in het voorjaar moeilijk te missen. 's Zomers jaagt deze razendsnelle roofvogel op libellen boven de heide.

Oude fundamenten van de visarend
Om ons van de diversiteit van het gebied te overtuigen neemt Frans Kapteijns ons mee naar Balsvoort. Een gehucht met sporen uit de veertiende eeuw, midden op de Kampina. Door de fundamenten van de oude hoeve op te bouwen, wordt ook de cultuurhistorische eer bewezen. Daar horen oude fruitboomrassen en ouderwetse opgehoogde akkers met granen en kruiden bij. En passant nemen we nog een kijkje bij de plagwerkzaamheden op de heide; op de overstromingsvlakte De Logt en het Banisveld waar ieder jaar de visarend op trek passeert. De Kampina is te veelomvattend om zich op een paar bladzijden te beschrijven. Het gebied roept erom bezocht te worden. Boswachter Frans Kapteijns: "Jullie zijn van harte welkom. Houdou."

Speciaal voor haar leden organiseert Natuurbescherming Nederland op 9 april 2016 een excursie naar de Kampina onder leiding van Ron Leewis. Voor aanvullende informatie en aanmeldingen: www.vogelbescherming.nl/kampina


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten